Skolotāju dienā

Piektdiena, 4.oktobris šoreiz  ļoti īpaša diena – skolā atzīmējām Skolotāju dienu. Rudens krāsainību skolā ienesa 9.,10.klašu skolēnu rotājumi. Īpaši mūs sagaidīja Skolēnu Ministrija skolotājas Marikas Zeidmanes vadībā. Katram bija jāatbild uz vienu jautājumu, kā arī jānofotografējas īpaši šai dienai izrotātā rāmī ar uzrakstu “Gada skolotājs”.

Saņēmām apsveikumu un saldumiņu, kā arī vētrainus aplausus. Skolas vadību bija uzņēmušās Marta Antonova kā direktore un Elīna Gertnere kā mācību pārzine. Stundas sākumskolā  kā ierasts vadīja daži 12.klašu skolēni un 11.kl.skolēni. Pieredzes ir bijušas dažādas. Klases stundu saviem skolotājiem gatavoja skolēni – tur bija gan spēles, gan kulinārijas stunda, gan pārgājiens ārā. Ceturtā stunda bija īpaša – to skolēniem vadīja Salacgrīvā un Limbažos zināmas personības .

Tikmēr skolotāji  izbaudīja izlaušanās spēli,kuru sagatavoja 11.klase. Četras skolotāju komandas tik ieslēgtas klasēs un  netika ārā, kamēr nebija izpildījušas visus uzdevumus: atrisinājuši matemātikas uzdevumus (labi, ka katrā komandā bija pa kādam matemātiķim! ), snieguši 10 pareizas atbildes spēlē “5 sekundes”, izspēlējuši 10 ainiņas “Mēmajā šovā”(lielākais izaicinājums bija – Latvijas zilā govs, slinks elektroskūteris, Nesekmīgs skolēns tikko saņēmis savu ieskaiti), grūtākais, iespējams, bija kādam kolēģim aizsietām acīm  iziet cauri labirintam, kur paŗējie drīkst komandā dot tikai vienu vārdu. Kad uzdevumi izpildīti – visi skolotāji atgriezās zālē, nebija jāpaliek iesprostotiem klašu telpās.

Noslēgumā katrs skolotājs saņēma gan 11.klases gatavotu pateicības rakstus, iejūtoties “labinieku”lomās, kā arī pašu gatavotus apsveikumus.

Pateicības vārdus un svētku vēlējumus saņēmām no jaunās direktores Martas Antonovas.

Paldies visiem skolēniem par sagādātajiem svētkiem!

Pēcpusdienā skolotāji devās uz Kuivižiem uz nodarbību pie keramiķes Daces Asnes.

Pārsteigums bija pirmo reizi redzēt guļamlādi, kura Dacei uzticēta glabāšani.

Atbildēt