Vides kodekss

KLIMATA PĀRMAIŅAS

Vides kodekss

2018./2019.m.g.

Kāpēc mums nav aukstas ziemas?

Kāpēc kūst ledāji?

Kāpēc mums uzbrūk dabas katastrofas?

Kāpēc pūš bargi vēji?

Bet, lai nebrīnītos kāpēc

Un visu mainīt varētu, tad mēs:

Klimata pārmaiņas pētīsim

Mēs elektrību taupīsim

Ar kājām biežāk staigāsim

Un starpbrīžos mēs vingrosim

Atkritumus mazāk radīsim

Tālāk to visu šķirosim

Mežus vairāk stādīsim

Paši augus audzēsim

Vietējos zemniekus balstīsim

Drukāsim ar saprātu

Mammadabā strādāsim

Baltijas jūru tīrīsim (un pētīsim)

Temperatūru zemāk griezīsim

Un ūdeni mēs taupīsim!