Vides kodekss

ŪDENS

Vides kodekss

2019./2020.m.g.

Mēs esam Eko jaunieši,

Tāpēc Ekoskolu vadām.

Mums strādā zaļie pirkstiņi,

Tāpēc zaļos darbus darām.

No sirds mēs dzersim ūdeni,

Tā celsim dzīves līmeni.

Mēs Salacu un jūru pētīsim,

Un visus atkritumus savāksim.

Klimatu mēs saudzēsim,

Enerģiju taupīsim,

Ar velo brauksim, kājām iesim,

Aktīvi sportosim un skriesim.

Mežiņus mēs stādīsim,

Un tad tos arī sakopsim.

Pārtiku taupīgi lietosim un veselīgi ēdīsim,

Kad vietējos produktus pirksim.

Ja plastmasu veikalā neņemsim,

Par sevi un vidi tad domāsim.

Gan šodien, gan rīt, gan aizparīt

Mums dabu vajag katru brīd.

Dabai arī vajag palīdzību,

Sabiedrības izglītību!

Ir atbildība katram mums

Nodot šīs zināšanas jums.