Par skolu

Salacgrīvas vidusskola – skola Tavai izaugsmei, kurā 2022./2023. mācību gadā izglītību iegūst 369 (VIIS dati 01.09.2022.) sirsnīgi skolēni un darbu veic 43 lieliski skolotāji, un 16 skolas darbinieki.

Šajā mācību gadā turpina (no marta) mācības skolēni no Ukrainas, trenējas basketbola spēlē, piedalās sacensībās, konkursos un palīdz ikdienas darbos.

Atbalstu sniedz atbalsta personāla komanda – psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgi, karjeras izglītības konsultants, medmāsa, bibliotekāre.

Tiek nodrošinātas dažāda veida interešu izglītības programmas.

Ir iespēja papildu mācīties ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Ir iespēja piedalīties daudzveidīgos skolas projektos, darboties Ekopadomē un Skolēnu ministrijā (pašpārvaldē).