Sporta zāles izmantošanas kārtība

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2017/01/Sporta-zales-izmantošanas-kartiba-2017.pdf