Bibliotēkas lietošanas noteikumi

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2012/02/1-4-11-bibliotekas-noteikumi.pdf