Bibliotēkas lietošanas noteikumi

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2012/02/APSt-bibl.izm-not-2015.pdf