Handevitas – Salacgrīvas apmaiņas programmas iespaidi

Kad klāt ir septembris, tad nevienam nav šaubu, kas notiek Salacgrīvā- jāuzņem ciemiņi,  vācu skolēni no sadraudzības skolas Handevitā.

16.septembrī ar skaistu laiku viesi  ielidoja Latvijā un 23.septembrī tikpat skaistā laikā aizlidoja mājup.

12 ģimenēm tas vienmēr ir liels izaicinājums uzņemt pie sevis jaunieti no citas valsts, kas runā citā valodā, un pie tam 8 dienas .Pirmās divas dienas ir tādas kā sapazīšanās dienas, kad saprot , par ko runāt, kā runāt, cik labi otrs runā.. Un tad jau var sākt draudzēties.

Skolēni pieteikušies projektā, jo vēlas piedzīvot ko jaunu, gūt jaunu pieredzi,  iepazīt citu valsti, tās kultūru,  uzlabot angļu valodas zināšanas. Pat  ja kāds  sajuta ilgas pēc mājām (un tādi tiešām bija), viņi tika galā ar situāciju .

Jau atbraucot vācu jaunieši sapratuši, ka te daudz kas ir savādāks – skola nav tik jauna, ēdiens citādāks, skolā nav tik stingri noteikumi par telefonu lietošanu, toties mācību process norit ātrāk, klasēs nav jāceļ roka, kad grib atbildēt. Skolotāji tādi paši, bet ģērbjas smalkāk un smaida.  Un visiem patika Latvijas daba.

 

Pirmajā dienā viesi iepazinās ar skolu, noklausījās Mūzikas skolas priekšnesumus, kā arī kopā ar skolotāju Santu izspēlēja iepazīšanās spēles. Pēcpusdienā mūs uzņēma domē, kur D. Straubergs   iepazīstināja ar novadu. Pilsētas muzejā uzmanību piesaistīja nēģu zvejas tradīcijas un interaktīvā spēle.

 

Nedēļas laikā skolēni apmeklēja gan matemātikas, gan angļu valodas stundas, kopā gatavoja ēst, muzicēja, darbojās kopā ar Intu Somu ar dabas lietām, kopā ar  Lieni  Medni Mākslas skolā veica interesantu uzdevumu, rakstīja kopīgu viedokli par projektu, piedalījās Olimpiskās dienas aktivitātēs, izdejoja tautas dejas.

Brīvajā laikā skolēni daudz brīvā laika pavadīja JIC “Bāka” , ģimeņu dienā apmeklēja gan Pērnavu, gan Tartu, gan Siguldu.

Svētdienā kopā iepazinām Cēsis, bet pirmdien- Vecrīgu.

Un ja neņem vērā divus apmeklējumus ārstniecības iestādēs (dzīvē visādi gadās) , tad viss noritēja mierīgi – patīkami un ieinteresēti jaunieši gan no vācu skolas, gan mūsējie .

Iespaidu daudz, draudzība nodibināta, nākamā tikšanās reize- maijā Vācijā.

Paldies skolēniem un ģimenēm8.a klasē Nadīnai Ancei Tomsonei Nellijai Zvejniecei, 8.b klasē Elīzai Elizabetei Gedertai,

Tomam Jirgensonam, Elizabetei Kalniņai, Ernestam  Kupčam, Laurai Kondratjukai ,Martai Uzkalnei,Līvai Zariņai.

9.a klasē Katei Ozoliņai Mennikai ,Ksenai Kokorēvičai,Markusam Kiseļevam.

Paldies

 • Mūzikas skolas audzēkņiem un skolotājiem par muzikālajiem priekšnesumiem;
 • Ancei Kalniņai, Alisei Sedleniecei, Ketijai Alīsijai Kazakai par nodarbību vadīšanu “Bākā”;
 • Sintijai Grīnvaldei, Dagnijai Kukai par deju mācīšanu danču vakarā
 • Laurai Endei par plānošanu, par angļu valodas nodarbību, skolēnu pavadīšanu uz nodarbību pie I.Somas, skolotāju uzņemšanu;
 • Santai Čiževska par spēļu vadīšanu un ekskursiju uz Pērnavu;
 • Ingai Strantei par  muzikālo nodarbību;
 • Intai Somai par nodarbību DAP;
 • Zentai Mennikai un „ Cielavas spēlmaņiem” par deju vakaru;
 • Ilgai Tiesnesei par vizītes sagatavošanu domē;
 • Lienei Mednei par  mākslas nodarbību;
 • Sporta skolotājiem par Olimpiskās dienas organizēšanu;
 • Skolotājai Līgai Siliņai par nodarbību mācību virtuvē;
 • Lienei Eglītei un Martai Dancei par projekta grupas uzņemšanu JIC „ Bāka”;
 • Skolotājām Gunai Meierei, Ritai Ziemelei, Laimdotai Pelšei, Laurai Endei par stundām ar vācu skolēniem;
 • Ivetai Kupčai ar ģimeni par skolotāju uzņemšanu, ekskursiju uz Pērnavu, skolēnu pavadīšanu uz Cēsīm;
 • Vinetai Dancei par atbalstu un , skolēnu pavadīšanu uz Cēsīm;
 • Tatjanai Kondratjukai par saimniecisku atbalstu;
 • Ojāram Kļaviņam par izpalīdzību;
 • Ievai Zilverei par stāstījumu muzejā;
 • Virtuves kolektīvam par ēdināšanu.

Un to visu kopā saturēja un arī aprakstīja Inta Cirša, projekta koordinatore

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Atbildēt