Skolas padome

Skolas padomes priekšsēdētāja: Ilze Kalniņa

Priekšsēdētājas vietniece: Elīna Juška

Vecāku pārstāvji 1.-4.klašu posmā:

Inga Bašena (2.a), Līga Ģēģere (1.a), Zane Persidska (1.a)

Vecāku pārstāvji 5.-9.klašu posmā:

Elīna Juška (5.b), Ilze Kalniņa (8.a), Kristaps Brikmanis (8.b)

Vecāku pārstāvji 10.-12.klašu posmā:

Guna Grote-Majore (10.), Aiga Zvejniece (11.)

Skolotāju pārstāvji:

Laura Ilvesa, Marika Zeidmane, Inta Cirša

Skolas vadības pārstāvis:

Direktore Sanita Strauberga

Skolēnu pārstāvji

Dagnija Kuka, Adrians Ginters