Skolas padome

Colorful border made of spring daisies isolated on white background.

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS  SKOLAS PADOME 

Vecākus pārstāv:

1.-4.klases posmā: Guna Grote-Majore, Edgars Vasils, Sandis Gromovs

5.-9.klases posmā: Sandris Jakovickis, Vita Uzkalne, Aldis Gusarovs

10.-12.klases posmā: Iveta Ivanova, Sarma Kacara

Skolēnus pārstāv:

Diāna Zmičerevska, Elīna Gertnere

Pedagogus pārstāv:

Vineta Dance, Guntars Ūdris, Laimdota Pelše

Izglītības iestādi pārstāv:

Sanita Šlekone

Pašvaldību pārstāv deputāts:

Kristaps Močāns