Ekopadome

Ekopadomes sastāvs

2017./2018.mācību gadā

Pārvalde

Prezidente – Krista Muciņa (11.klase)

Vietniece – Marta Antonova (10.klase)

Sekretāre – Elizabete Bērziņa (8.a klase)

Korespodence

Diāna Zmičerevska (8.a klase)

Elfa Kivliņa (8.a klase)

Reklāma

Marta Upīte (8.a klase)

Elīna Gertnere (10.klase)

Eksperimentatori-organizatori

Liene Muciņa (5.a klase)

Amanda Baumane (5.a klase)

Justīne Liepiņa (7.b klase)

Ieva Ristamece (7.b klase)

Elizabete Līcīte (4.a klase)

Madara Metuse (4.a klase)

Mare Malvīne Īstenā (4.a klase)

Informatori

Mārtiņš Petkēvičs (6.b klase)

Ance Andersons (8.b klase)

Sendija Ivanova (8.b klase)

Niks Jakovickis (8.b klase)

 Mākslinieki

Kate Laima Majore (12. klase)

Elīna Runce (12. klase)

Elīza Eglīte (4.a klase)

Paula Eglīte (4.a klase)

Foto. Video

Klāvs Muciņš (7.a klase)

Pētnieki

Monta Mieze (10.klase)

Linda Ivanova (10.klase)

Keita Megija Sproģe (10.klase)

Egīls Kļuss (8.a klase)

Ideju izvērtētāji-padomdevēji

 Jolanta Jirgensone (skolotāja)

Līga Tauriņa (skolotāja)

Laura Eimane (skolotāja)

Tatjana Kondratjuka (saimniecības daļas vadītāja)

Laine Viļļa (medicīnas māsa)

Līga Gintere (ēdinātāju pārstāve)

Sarma Kacara (Salacgrīvas novada domes pārstāve)

Guna Grote –Majore (vecāku pārstāvis +sadarbība ar JIC “Bāka”)

Lolita Valaņina – koordinatore