Ekopadome

Ekopadomes sastāvs

2021./2022.mācību gadā

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase
1. Katrīna Puriņa 5. – mākslinieces palīgs
2. Simona Rute Vilemsone 5. – mākslinieces palīgs
3. Krists Ādamsons 6.a – pasākuma organizators
4. Kristers Jakabsons 6.a – pasākuma organiztaors
5. Alise Romanova 6.b – fotogrāfes palīgs
6. Ance Pabērza 6.b – fotogrāfes palīgs
7. Heinrihs Ende 7.a – prezentācijas un citas aktivitātes
8. Ralfs Kiršs – Grāvītis 7.b – pasākuma organizators
9. Elise Burdikova 7.c – sekretāres palīgs
10. Melisa Lūse 7.c – sekretāre
11. Alise Ringa 8.a – korespondente
12. Marta Megija Lielkalne 8.a – korespondentes palīgs
13. Amanda Hofmane 8.b – fotogrāfes palīgs
14. Dagnija Kuka 8.b – fotogrāfe
15. Liene Damsone 9.a – mākslinieces palīgs
16. Liene Muciņa 9.b – mākslinieces palīgs
17. Liene Priekule 9.b – māksliniece
18. Nikola Ozoliņa 9.b – mākslinieces palīgs
19. Ingars Ignatovs 9.b – pasākuma organizators
20. Madara Upīte 9.b – mākslinieces palīgs
21. Mikus Rodrigo Viļķins 10. – prezentācijas un citas aktivitātes
22. Arvīds Gertners 10. – prezidenta vietnieks pasākumu jomā
23. Egīls Kļuss 12. – prezidenta vietnieks
24. Adrians Ginters 8.a – prezidents
25. Līga Tauriņa skolotājs, koordinators
26. Laimdota Pelše dabaszinību priekšmetu skolotāja, koordinatora palīgs
27. Inta Cirša svešvalodu skolotāja
28. Ilona Antonova latviešu valodas skolotāja
29. Vineta Dance sākumskolas skolotāja
30. Iveta Kupča direktores p.i.
31. Daiga Līcīte medmāsa
32. Tatjana Kondratjuka saimniecības daļas vadītāja
33. Daiga Lūse vecāku pārstāve
34. Baiba Holma ēdinātāju pārstāvis (kafejnīca)
35. Sarma Kacara Domes pārstāve