Ekopadome

Ekopadomes sastāvs

2019./2020.mācību gadā

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase
1. Aleksis Romānovs 5.a
2. Ance Rubene 5.a
3. Ralfs Krišs-Grāvītis 5.b
4. Adrians Rāps 5.b
5. Francis Jānis Vilemsons 5.c
6. Edvards Bobrovs 5.c
7. Alise Ringa 6.a
8. Marta Megija Lielkalne 6.a
9. Dagnija Kuka 6.b
10. Elza Marija Lazdiņa 6.b
11. Lien Muciņa 7.a
12. Amanda Baumane 7.a
13. Madara Upīte 7.b
14. Nikola Ozoliņa 7.b
15. Ingars Ignātovs 7.b
16. Arvīds Gertners 8.a
17. Mikuss Rodrigo Viļķins 8.a
18. Jānis Dāvis Meļikidze 8.a
19. Emīlija Rāpa 8.b
20. Marta Beaktrise Bisniece 8.b
21. Alise Sedleniece 9.a
22. Līva Tauriņa 9.a
23. Justīne Liepiņa 9.b
24. Keita Irmeja 10.
25. Rihards Lūsis 10.
26. Egīls Kļuss 10.
27. Signe Zvejniece 11.
28. Samanta Kalniņa 11.
29. Alita Numure 12.
30. Katrīna Kate Vilkauša 12.
31. Marta Antonova 12.
32. Līga Tauriņa skolotāja, koordinatore
33. Laimdota Pelše skolotāja
34. Inta Cirša skolotāja
35. Vineta Dance skolotāja
36. Ilona Antonova skolotāja
37. Sanita Šlekone direktore
38. Laine Viļļa medmāsa
39. Tatjana Kondratjuka Saimniecības daļas  vadītāja
40. Baiba Holma Ēdinātāju pārstāve (kafejnīca)
41. Sarma Kacara Domes pārstāve
42. Guna Grote Majore Vecāku pārstāve