Ekopadome

Ekopadomes sastāvs

2020./2021.mācību gadā

N.p.k. Vārds, uzvārds Klase
1. Aleksis Romanovs 6.a
2. Ance Rubene 6.a
3. Ralfs Krišs-Grāvītis 6.b
4. Adrians Rāps 6.b
5. Francis Jānis Vilemsons 6.c
6. Edvards Bobrovs 6.c
7. Alise Ringa 7.a
8. Marta Megija Lielkalne 7.a
9. Dagnija Kuka 7.b
10. Elza Marija Lazdiņa 7.b
11. Lien Muciņa 8.a
12. Amanda Baumane 8.a
13. Madara Upīte 8.b
14. Nikola Ozoliņa 8.b
15. Ingars Ignatovs 8.b
16. Arvīds Gertners 9.a
17. Mikus Rodrigo Viļķins 9.a
18. Jānis Dāvis Meļikidze 9.a
19. Emīlija Rāpa 9.b
20. Marta Beatrise Bisniece 9.b
21. Alise Sedleniece 10.d
22. Keita Irmeja 11.
23. Rihards Lūsis 11.
24. Egīls Kļuss 11.
25. Signe Zvejniece 12.
26. Samanta Kalniņa 12.
27. Dagne Kiseļova 5.a
28. Agnese Krama 5.a
29. Olivers Bobrovs 5.b
30. Aleksis Salzemnieks 5.b
31. Madars Eizenbergs 5.b
32. Līga Tauriņa skolotāja, koordinatore
33. Laimdota Pelše skolotāja
34. Inta Cirša skolotāja
35. Vineta Dance skolotāja
36. Ilona Antonova skolotāja
37. Sanita Strauberga direktore
38. Daiga Līcīte medmāsa
39. Tatjana Kondratjuka Saimniecības daļas  vadītāja
40. Baiba Holma Ēdinātāju pārstāve (kafejnīca)
41. Sarma Kacara Domes pārstāve
42. Guna Grote Majore Vecāku pārstāve