MISIJA

Salacgrīvas vidusskolas misija: radīt labvēlīgus priekšnosacījumus, drošu un
profesionāli atbalstošu vidi izglītojamā, kā radošas, vispusīgi attīstītas un sociāli
atbildīgas personības, attīstībai un nākotnes karjeras plānošanai.