Zāles noslogojums

Salacgrīvas vidusskolas sporta zāles noslogojuma grafiks

2019./2020.mācību gadā

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2012/01/Sporta-zāles-noslogojuma-grafiks-2020-2semestris.pdf