Periodika

Salacgrīvas vidusskolas abonēto laikrakstu un žurnālu saraksts

2016./2017.mācību  gadam.           

 Laikraksti

Izglītība un kultūra

Auseklis

Sporta avīze

Žurnāli

Ilustrētā zinātne

Ilustrētā pasaules vēsture

Ilustrētā zinātne un vēsture junioriem

Psiholoģija ģimenei un skolai

Sīrups

Tēvijas sargs

Kapitāls

biblioteka-2