Kontakti

SKOLAS ADRESE:

Pērnavas iela 31,
Salacgrīva
LV 4033

epasts: skola@salacgrivasvsk.lv
tālrunis: 64023061

Skolas ziedojumu konts

Salacgrīvas vidusskola

Reģ. Nr. 90001245333

Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

AS Citadele  banka

Konts: LV74PARX0002735200005

Kods: PARXLV22

 

TĀLRUŅI, E-PASTI:

Skolas e-pasts: skola@salacgrivasvsk.lv

Direktore Sanita Šlekone: 64023060, 23278656, sanita.slekone@salacgrivasvsk.lv

Sekretāre – lietvede Daiga Lūse: 64023061, daiga.luse@salacgrivasvsk.lv

Grāmatvede Dace Trautmane: 64023062, dace.trautmane@salacgrivasvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Santa Čiževska: 64023064, santa.cizevska@salacgrivasvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Iveta Kupča : 29400938, iveta.kupca@salacgrivasvsk.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša : 64023063, inta.cirsa@salacgrivasvsk.lv

Psiholoģe Aija Rudzīte: 29226571, aija-rudzite@inbox.lv

Saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka (atbild arī par telpu nomu): 28703487, tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv

Cienot skolēnu vecāku un sadarbības partneru laiku, kā arī, ņemot vērā, ka Salacgrīvas vidusskolas administrācijas darbinieki veic ne tikai administratīvo darbu, bet vada arī mācību stundas, piedāvājam sekojošus apmeklētāju pieņemšanas laikus:

Sanita Šlekone otrdienās, no plkst. 14.00 – 15.00

Iveta Kupča ceturtdienās, no plkst. 16.00 – 17.00

Santa Čiževska pirmdienās, no plkst. 16.00 – 17.00

Inta Cirša trešdienās, no plkst. 15.00 – 16.00

Aija Rudzīte  individuāli vienojoties

Lūdzam apmeklētājus pirms tikšanās ar skolas vadību pieteikt apmeklējuma laiku pie lietvedes pa tālruni – 64023061 vai pa e-pastu: skola@salacgrivasvsk.lv.

Iepriekš vienojoties, iespējams ar ikvienu Salacgrīvas vidusskolas administrācijas darbinieku tikties Jums ērtākajā laikā arī ārpus šeit norādītajiem apmeklētāju pieņemšanas laikiem.

E-pasts ātrākai un ērtākai problēmsituāciju risināšanai: sudzibas@salacgrivasvsk.lv