Kontakti

SKOLAS ADRESE:

Pērnavas iela 31,
Salacgrīva, Limbažu novads,
LV 4033

epasts: salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv
tālrunis: 64023061

Limbažu novada

Salacgrīvas vidusskola

Reģistrācijas Nr.: 4413900159

TĀLRUŅI, E-PASTI:

Skolas e-pasts: salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv

Direktore Sanita Strauberga: 26395930, 23278656 sanita.strauberga@limbazunovads.lv

Sekretāre – lietvede Daiga Lūse: 64023061, daiga.luse@limbazunovads.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Iveta Kupča: 29400938  iveta.kupca@limbazunovads.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Santa Čiževska: santa.cizevska@limbazunovads.lv

Direktores vietnieks IT jomā Valdis Kupcis: valdis.kupcis@limbazunovads.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša: 29125487  inta.cirsa@inbox.lv

Psiholoģe Diāna Aldersone: 29655523, diana.aldersone@limbazunovads.lv

Saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka (atbild arī par telpu nomu): 28703487, tatjana.kondratjuka@limbazunovads.lv

Dežurants: 64023063

Medmāsa: 64041413, daiga.licite@limbazunovads.lv

Bibliotekāre: 64023066

Cienot skolēnu, vecāku un sadarbības partneru laiku, kā arī, ņemot vērā, ka Salacgrīvas vidusskolas administrācijas darbinieki veic ne tikai administratīvo darbu, bet vada arī mācību stundas, piedāvājam sekojošus apmeklētāju pieņemšanas laikus:

Sanita Strauberga – individuāli vienojoties

Iveta Kupča – individuāli vienojoties (8.30 – 10.00), un no plkst. 14.00 – 17.00

Santa Čiževska – individuāli vienojoties

Inta Cirša – individuāli vienojoties, un no plkst. 14. 00 – 17.00

Diāna Aldersone – individuāli vienojoties

Lūdzam apmeklētājus pirms tikšanās ar skolas vadību pieteikt apmeklējuma laiku pie lietvedes pa tālruni – 64023061 vai pa e-pastu: salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv

E-pasts ātrākai un ērtākai problēmsituāciju risināšanai: sudzibas@salacgrivasvsk.lv