Kontakti

SKOLAS ADRESE:

Pērnavas iela 31,
Salacgrīva
LV 4033

epasts: skola@salacgrivasvsk.lv
tālrunis: 64023061

Skolas ziedojumu konts

Salacgrīvas vidusskola

Reģ. Nr. 90001245333

Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033

AS Citadele  banka

Konts: LV74PARX0002735200005

Kods: PARXLV22

TĀLRUŅI, E-PASTI:

Skolas e-pasts: skola@salacgrivasvsk.lv

Direktores p.i. Iveta Kupča: 23278656, 29400938, iveta.kupca@salacgrivasvsk.lv

Sekretāre – lietvede Daiga Lūse: 64023061, daiga.luse@salacgrivasvsk.lv

Grāmatvede Dace Trautmane: 64023062, dace.trautmane@salacgrivasvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Santa Čiževska: 64023064, santa.cizevska@salacgrivasvsk.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša  inta.cirsa@salacgrivasvsk.lv

Psiholoģe Diāna Aldersone: 29655523, diana.aldersone@salacgrivasvsk.lv

Saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka (atbild arī par telpu nomu): 28703487, tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv

Administrators (dežurants): 64023063

Medmāsa: 64041413

Bibliotekāre: 64023066

Cienot skolēnu, vecāku un sadarbības partneru laiku, kā arī, ņemot vērā, ka Salacgrīvas vidusskolas administrācijas darbinieki veic ne tikai administratīvo darbu, bet vada arī mācību stundas, piedāvājam sekojošus apmeklētāju pieņemšanas laikus:

Iveta Kupča ceturtdienās, no plkst. 16.00 – 17.00

Santa Čiževska individuāli vienojoties

Inta Cirša trešdienās, no plkst. 16.00 – 17.00

Diāna Aldersone individuāli vienojoties

Lūdzam apmeklētājus pirms tikšanās ar skolas vadību pieteikt apmeklējuma laiku pie lietvedes pa tālruni – 64023061 vai pa e-pastu: skola@salacgrivasvsk.lv.

Iepriekš vienojoties, iespējams ar ikvienu Salacgrīvas vidusskolas administrācijas darbinieku tikties Jums ērtākajā laikā arī ārpus šeit norādītajiem apmeklētāju pieņemšanas laikiem.

E-pasts ātrākai un ērtākai problēmsituāciju risināšanai: sudzibas@salacgrivasvsk.lv