Projektu darbi

2017./2018.mācību gadā projektu izstrādes dienas notiks 2018.gada 14., 15. un 16.februārī.

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2016/03/Projektu-nedēļas-kārtība-2018.pdf