Pagarinātās dienas grupas

Pagarinātās dienas grupas norises laiki

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2016/10/Pagar.dienas-grupas-laiks-2019.-2020.pdf