Rīcības plāns 2019./2020.

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2019/06/rīcības-plāns-gada-tēmai.pdf