Mācību grāmatu izsniegšana

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2017/06/Māc_gr_izsn_2018_19-aug.pdf