Miķelis lepojas!

Rudentiņ, bagāts vīrs,

Daudz tu mums dāvināji,

Pilnas klētis labībiņas,

Pilnas ķešas sudrabiņa.

Par to, ka rudens, tiešām, ir bagāts vīrs pārliecinājās arī Salacgrīvas vidusskolas skolēni, kad pašu rokām un vecāku, un skolotāju atbalstīti ierīkoja skolas priekšā “lauku sētu”. Nedēļas laikā sētā vietu atrada gan lieli, mazi, interesanti un visās krāsu nokrāsās dārzos izauguši dārzeņi un augļi, gan glabātas zemnieku senlietas, kā piemēram, kāpostu ēvele un piena separators.

Sēta tapa no klūdziņām, ko prasmīgi pina paši skolēni, uzmanīgi vērojot pieaugušo darbību un ieklausoties padomos. Tā tika rotāta ar miķelīšu pušķiem un pīlādžogu virtenēm.

Kad sēta tika saposta, uzklāts galds ar baltu galdautu un godā celts Jumītis, tad sākumskolas skolēni ar folkloras kopu “Zēģelīte” un tās vadītāju Zentiņu 27.septembrī sumināja Miķeļdienu un godināja maizīti.

Katras klases skolēni ar lepnumu un godbijību galdā cēla maizes kukulīšus. Nenobrīnīties, cik kārām mutēm katrs maizes kumosiņš pasākuma beigās tika notiesāts!

Par to, ka mums visiem kopā izdevās radīt silti rudenīgu noskaņu, ienākot no rītiem skolā un pēcpusdienā no tās izejot, vēlos pateikties visiem gan lieliem, gan maziem, kuri  ar savu pienesumu uzbūra patiešām īstu lauku sētu rudens noskaņās!

Skolotāja Vineta Dance, sākumskolas MK vadītāja

 

Atbildēt