Skolēnu ministrija

2015-08-13_gerberas_1

5.-8.klašu skolēnu ministrija

Vadītāja: Indāra Ceika

Frakcijas priekšsēdētāja: Saule Ķūrena

Priekšsēdētāja vietniece: Diāna Zmičerevska

Sekretāre:  Liene Muciņa

Sekretāres vietnieks: Kate Ozoliņa – Mennika

Kontroles/ uzraudzības komisijas pārstāvji: Grēta Salmane, Alise Smilte, Artūrs Emīls Valjuss

Sporta komisijas pārstāvji: Alise Sedleniece, Līva Priekule, Laura Kondratjuka

Kultūras komisijas pārstāvji: Liene Priekule, Lauma Močāne, Egīls Kļuss, Nellija Zvejniece

Izglītības komisijas pārstāvji: Andrea Helēna Valjusa, Sintija  Grīnvalde, Līva Grēta Sīlīte

Publicitātes/ imidža un reklāmas komisijas pārstāvji: Keita Irmeja, Rihards Lūsis, Alise Sedleniece

9.-12.klašu skolēnu ministrija

Vadītāja: Jolanta Jirgensone

Sporta nozares pārstāve: Karlīna Karlsone

9.-12.klašu skolēnu ministrijas pārstāves: Beāte Obuhovska, Elīna Stalte, Keita Megija Sproģe, Amanda Kivliņa, Elīna Gertnere, Marta Antonova, Krista Muciņa un Nadīna Ozoliņa-Mennika,