Skolēnu ministrija

2022./2023.m.g Skolēnu ministrija

Prezidents: Ance Kalniņa (12.d kl.), vietnieki: Dagnija Kuka (9.b kl.), sekretāre: Liene Priekule(10.d kl.) 

Koordinatore: Inta Cirša

Skolēnu ministrijas pārstāvji:

Skolēnu ministrija/MAZĀ

5.a Daniels Jānis Devīts,  Markuss Kalniņš

5.b Sandra Popova, Evelīna Mežgaile

6. Miks Manfreds Bušs, Daniels Dubrovskis

7.a Paula Kotāne, Agnese Krama

7.b Olivers Bobrovs, Katrīna Ābele

This image has an empty alt attribute; its file name is SM-5.-7.-kl..jpg

Skolēnu ministrija/LIELĀ

8.a Estere Zvejniece, Digna Gruzdiņa, Marta Baķe

8.b Anastasija Tkača, Madara Miščenkova

8.c Everita Daugule, Klinta Orlova

9.a  Adrians Ginters, Ance Ozoliņa-Mennika

9.b Dagnija Kuka, Amanda Hofmane, Jasmīna Altenburga

10. klase Liene Priekule, Madara Upīte, Areta Līva Krūmiņa

11. klase Rūta Lūse, Kendija Grāvīte

12. klase Ance Kalniņa, Kate Ozoliņa-Mennika