Valsts pārbaudes darbi

Aktualizētais valsts pārbaudes darbu grafiks.

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2012/01/vpd_grafiks_2020-1.pdf