Atbalstītāji

saulespuke

PALDIES VISIEM , KURI DOMĀS UN DARBOS ATBALSTA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLU !

 • Salacgrīvas novada domei
 • Salacgrīvas vidusskolas skolēniem, absolventiem un vecākiem
 • Aldim Gusārovam un Līgai Treijai
 • Maritai Upītei-Birkenbergai
 • Gintam Šīmanim
 • Ernestam Kupčam
 • Andrim Bulim
 • Restorānam un viesnīcai “Pļavas” (Lauris Turks)
 • LELB Lielsalacas ev.lut.draudzei
 • Salacgrīvas novada bibliotēkai
 • JIC “Bāka”
 • Salacgrīvas novada kultūras centram
 • Salacgrīvas novada muzejam
 • AS “Brīvais vilnis” (Māris Trankalis)
 • SIA “JMK LUX” (Kaspars Runcis)
 • Kebabnīcai “KasTe” (Agnese un Žanis Dubrovski)
 • IK “Lienes konditoreja – Dabas maize” (Liene Kalniņa)
 • SIA “MERITI” (Edgars Vasils)
 • SIA “Lauku torte” (Elita Treija)
 • IU „Īriss
 • “Lindas bufete” (Linda Pūsilde-Taurīte)
 • Salacgrīvas ostas pārvaldei (Ivo Īstenais)
 • SIA “Acteks” (Jānis Ozols)
 • Kuivižu zvejniekam un māksliniekam Andrim Skujam
 • SIA “CUT!”
 • IK “Ledus oga”
 • Inesei Zmičerevskai
 • Aigaram Jirgensonam
 • Brigitai Mežgalei
 • V.Ozoliņam
 • Zigfrīda Lenca skolai Handevitā (Vācijā)
 • Šaukenai ģimnāzijai (Lietuvā)

PALDIES VISIEM, KURI ATBALSTĪJA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLU 95. DZIMŠANAS DIENĀ!

Liels PALDIES visiem, kuri atbalstīja Salacgrīvas vidusskolu tās 95.dzimšanas dienas organizēšanā – skolēniem, viņu vecākiem, esošajiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī tiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kuri joprojām domās ir kopā ar Salacgrīvas vidusskolu, visiem sadarbības partneriem, uzņēmējiem, iestādēm un organizācijām! Paldies, ka Jūs esat!

PALDIES SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTĪTĀJIEM:

 • Dagnim Straubergam un Salacgrīvas novada domei;
 • Ernestam Kupčam (SIA “Baltic Forest”);
 • Veronikai Būmanei (Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvā biedrība);
 • Uģim Jēgeram (Ardagh Metal Packaging Latvia);
 • Jānim Ozolam (SIA “Acteks”);
 • A/S “Brīvais Vilnis”;
 • Antrai Paeglei;
 • Ilgai Tiesnesei;
 • Velgai Auziņai;
 • Andrim Vilemsonam un Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei;
 • Ilgai Kalvānei, Viktorijai Brīnumai, Ligitai Ķūrenai, Edītei Liedeskalniņai, Dzidrai Gīzei, Lidijai Bergšteinei, Maigai Lindei, Rasmai Liepiņai, Ritai Vinterei, Rutai Imantai Valeniecei;
 • Sandrai Kukai (Kr. Valdemāra Ainažu pamatskola);
 • Artai Rubezei (Liepupes vidusskola);
 • Dacei Vilemsonei (PII “Vilnītis”);
 • SIA “Līvima”;
 • Kai Simon Römke un Gesa Raschke no Handevitas skolu centra;
 • Salacgrīvas kultūras namam;
 • Katrīnai Borozdinai (Salacgrīvas mūzikas skola);
 • Imantam Klīdzējam (Salacgrīvas mākslas skola);
 • Hedvigai Inesei Podziņai (Salacgrīvas novada bibliotēka);
 • Ievai Zilverei (Salacgrīvas muzejs);
 • Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai;
 • Normundam un Baibai Kotāniem;
 • Andrim Bulim;
 • Kristapam Mennikam;
 • Robertam Ķūrēnam;
 • Jānim Balodim;
 • Gintam Šīmanim;
 • Cēsu valsts ģimnāzijai;
 • Šaukenai ģimnāzijai Lietuvā.