Atbalstītāji

saulespuke

PALDIES VISIEM, KURI ATBALSTĪJA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLU 95. DZIMŠANAS DIENĀ!

Liels PALDIES visiem, kuri atbalstīja Salacgrīvas vidusskolu tās 95.dzimšanas dienas organizēšanā – skolēniem, viņu vecākiem, esošajiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī tiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kuri joprojām domās ir kopā ar Salacgrīvas vidusskolu, visiem sadarbības partneriem, uzņēmējiem, iestādēm un organizācijām! Paldies, ka Jūs esat!

PALDIES SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTĪTĀJIEM:

 • Dagnim Straubergam un Salacgrīvas novada domei;
 • Ernestam Kupčam (SIA “Baltic Forest”);
 • Veronikai Būmanei (Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvā biedrība);
 • Uģim Jēgeram (Ardagh Metal Packaging Latvia);
 • Jānim Ozolam (SIA “Acteks”);
 • A/S “Brīvais Vilnis”;
 • Antrai Paeglei;
 • Ilgai Tiesnesei;
 • Velgai Auziņai;
 • Andrim Vilemsonam un Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei;
 • Ilgai Kalvānei, Viktorijai Brīnumai, Ligitai Ķūrenai, Edītei Liedeskalniņai, Dzidrai Gīzei, Lidijai Bergšteinei, Maigai Lindei, Rasmai Liepiņai, Ritai Vinterei, Rutai Imantai Valeniecei;  
 • Sandrai Kukai (Kr. Valdemāra Ainažu pamatskola);
 • Artai Rubezei (Liepupes vidusskola);
 • Dacei Vilemsonei (PII “Vilnītis”);
 • SIA “Līvima”;
 • Kai Simon Römke un Gesa Raschke no Handevitas skolu centra;
 • Salacgrīvas kultūras namam;
 • Katrīnai Borozdinai (Salacgrīvas mūzikas skola);
 • Imantam Klīdzējam (Salacgrīvas mākslas skola);
 • Hedvigai Inesei Podziņai (Salacgrīvas novada bibliotēka);
 • Ievai Zilverei (Salacgrīvas muzejs);
 • Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai;
 • Normundam un Baibai Kotāniem;
 • Andrim Bulim;
 • Kristapam Mennikam;
 • Robertam Ķūrēnam;
 • Jānim Balodim;
 • Gintam Šīmanim;
 • Cēsu valsts ģimnāzijai;
 • Šaukenai ģimnāzijai Lietuvā.

PALDIES VISIEM , KURI DOMĀS UN DARBOS ATBALSTA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLU !

v   Salacgrīvas ostas pārvaldei  – velosipēdu novietne 20 velosipēdiem ( Ivo Īstenais)

v   SIA Acteks – krāsas sporta zāles grīdai ( Jānis Ozols)

v   SIA Kopturis- krāsas 1 un 2 stāvam (Atis Jirgensons)

v   SIA Baltic Forest – kopētājs (Ernests Kupčs)

v   SZKB „Turība” -200 Ls sporta inventāra iegādei

v   Salacgrīvas IT pakalpojumi – jauns dators

v   SIA Acteks, AS „Brīvais vilnis”,  SIA „Ardagh Group” – videokamera

v   SIA „Medagas” – atpūtas stūrītis

v   Aigaram Jirgensonam –  ķīmiskie reaģenti ķīmijas kabinetam

v   Šaukenai (Lietuva)vidusskolai

v   Handevitas (Vācija)skolai

v   Salacgrīvas novada Domei

v   SIA „Līvima”

v   SEB bankai

v   Salacgrīvas bibliotēkai

v   Bauskas valsts ģimnāzijai

v   LELB Lielsalacas draudzei

v   Salacgrīvas Kultūras namam

v   IU „Īriss”

v   Salacgrīvas TIC

v   Brigitai Mežgalei –  25 Latvijas vēstures un pasaules vēstures atlanti

v   Andrim Bulim- 2 izglītojošas enciklopēdijas

v   Uģim Zvejniekam, Ievai Zilverei , Ilgai Kalvānei par praktisku palīdzību skolas arhīva papildināšanā

v   Mārītes fotokompānijai

v   Liepupes vidusskolai

v    Ainažu pamatskolai

v   Cēsu valsts ģimnāzijai

v   V.Ozoliņam

v   Ilgai Tiesnesei

v   Dzintrim Kolātam par jubilejas pasākumu reklāmu

v   Inai Melnalksnei par svētbrīža organizēšanu