Interešu izglītība

Attēlu rezultāti vaicājumam “ziedi”

Salacgrīvas vidusskolas interešu izglītības pulciņu saraksts un nodarbību laika grafiks 2018./2019.m.g.

 

N.p.k.

Pedagoga

vārds, uzvārds

Interešu izglītības pulciņš  

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

1. Ināra Ādmīdiņa Ksilofonistu pulciņš 13.20 – 14.00

(1. – 4. klase)

    14.10 – 14.50

(5. – 7. klase)

 
2. Zenta Mennika Folkloras pulciņš “Zēģelīte”     13.00 – 17.00

 

   
3. Dace Kaša Floristikas pulciņš 13.20 – 15.20

(1. – 4. klase)

  14.55 – 16.55

(5.- 9.klase)

 
4. Guntars Ūdris Kokapstrādes pulciņš 13.20 – 16.20

(3. – 4.klase)

13.20 -14.00

(2.kl.)

14.10 – 15.35

(5. – 9. klase)

5. Guntars Ūdris Lego – robotikas pulciņš   14.10 – 16.10      
6. Anita Gīze Tautiskās dejas    13.20 – 14.50

(2. – 3. klase)

 

14.55 – 16.20

(6. klase)

12.30 – 14.00

(1.klase)

 

14.10 – 15.35

(4., 5. klase)

 

15.40 – 17.00

(7. – 9. klase)

 
7. Līga Siliņa Kulinārijas pulciņš “Karamele”     14.55 – 17.05  
8. Inga Strante Mūzikas terapijas pulciņš       13.20 – 15.35  
9. Inga Strante Koris

(1.- 4.klase)

        13.20 – 14.50

(1. – 4. klase)

10. Jolanta Jirgensone Sporta pulciņš

(1. – 4.klase)

  13.20 – 14.00

(1.,2. klase)

 

14.10 – 14.50

(3.,4.klase)

11. Jānis Cīrulis “Sports – basketbols”

(5. – 12. klase)

  15.00 – 16.20 15.00 – 16.20
12. Vitālijs Bogdanovičs Vokāli instrumentālais ansamblis     16.30 – 18.30 15.40 – 17.40
13. Vitālijs Bogdanovičs Pūtēju orķestris “Reids” 18.00 – 20.40    18.40 – 20.00 18.40 – 20.00
14. Kārlis Ozols Dambretes pulciņš

(1. un 2. klase)

13.20 – 15.20   13.20 – 15.20    
15. Līga Treija Datorgrafikas pulciņš

(5. – 12. klase)

14.55 – 16.20        

  16. Liene Rozenberga   Jaunsardze            15.00 – 16.30; 16.30 – 17.30 (pirmdienās)

Download the PDF file .