VĪZIJA

Vīzija: Salacgrīvas vidusskola kā mūsdienīga, uz sadarbību vērsta izglītības iestāde,
kurā tiek nodrošinātas vienotas prasības un individuāla pieeja izglītojamā, kā radošas,
vispusīgi attīstītas un sociāli atbildīgas personības, attīstībai.