VĪZIJA

Vīzija: Salacgrīvas vidusskola ir iestāde, kas vērsta uz izglītību kā vērtību, kurā mācīšanās mācīties ir priekšnoteikums izglītojamā vispusīgai attīstībai, kurā izglītojamais patstāvīgi izmēģina un ievieš inovācijas savā darbībā, gūst atbalstu, spēj kritiski analizēt un efektīvi izmantot informāciju tehnoloģijas, ir aktīvs sabiedrības dzīves norisēs un savas nākotnes karjeras veidošanā.