Salacgrīvas vidusskolas skolēni projekta ietvaros iepazīst eksaktās zinātnes

2019.gada 14.februārī Salacgrīvas vidusskolas 2.b, 3.a un 3.b klases skolēni devās mācību vizītē uz Lielvārdi, lai apmeklētu izziņas un eksperimentu interešu izglītības centru “Lielvārdi”. Šī iespēja tika nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, kas tiek realizēts Salacgrīvas vidusskolā, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi.

Mācību vizītes laikā sākumskolas skolēni apguva tematisko mācību nodarbību “Eksperimenti ar gaismu” dabaszinību mācību priekšmeta ietvaros. Kā rodas gaisma? Kādas krāsas apģērbs jāvelk mugurā tumšā laikā? Kā rodas saules un mēness aptumsums? Uz šādiem un daudziem citiem jautājumiem izsmeļošas atbildes skolēniem palīdzēja rast centra “Lielvārdi” tematiskās mācību nodarbības vadītājs.

Projekta ietvaros skolēniem pašiem tika dota iespēja veikt dažādus eksperimentus, lai vieglāk izprastu dažādu fizikas likumsakarību būtību. Nodarbības beigās notika pārbaudes darbs, kurā katrs varēja pārliecināties, cik uzmanīgi ir klausījies un darbojies tematiskās nodarbības laikā.

 

 

Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Jolanta Jirgensone

Atbildēt