Deju kolektīvam “Vēverīši” – II pakāpe

Salacgrīvas vidusskolas deju kolektīva “Vēverīši” 1.-2.klašu, 3.-4.klašu, 5.-6. un 5.-9.klašu grupām tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē 2.martā piešķirta II pakāpe! Lepojamies ar brašajiem dejotājiem un skolotāju Anitu Gīzi.

Atbildēt