Salacgrīvas vidusskolā aktīva līdzdalība digitālo mācību līdzekļu izmantošanā

Salacgrīvas vidusskolas skolēni čakli risinājuši, bet skolotāji tikpat čakli uzdevuši digitālos mācību uzdevumus izglītības portālā uzdevumi.lv. Portālā atrisināti 59 138 digitāli uzdevumi.

Prieks par aktīvu līdzdalību jauno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā! 🙂

Atbildēt