Vai salacgrīvieši piedalīsies jūrniecības nozares konkursā vidusskolēniem “Enkurs”?

Jūrniecības nozares konkurss vidusskolēniem (var piedalīties arī 9.klašu skolēni)Enkurs tiek rīkots kopš 2007. gada. Konkursa mērķis – iepazīstināt vidusskolēnus ar jūrnieku profesiju. Pasaulē ir brīvas ap 30 000 jūras virsnieku (jūrnieku ar augstāko izglītību) vietas. Latvijas jūras virsnieki, strādājot uz jebkuras pasaules valsts kuģa, joprojām dzīvo Latvijā – ja jūrnieks, piemēram, divus mēnešus pavada jūrā, tad viņam pienākas divus mēnešus garš atvaļinājums krastā. Jūras virsnieka profesija ir ne tikai pieprasīta, bet arī augsti atalgota, stabila, ar plašām izaugsmes iespējām.

Konkurss Enkurs norisinās jūrniecības vidē – jūrnieku treniņu centrā LAPA, Jūras koledžā Novikontas, Rīgas brīvostā, uz kuģiem un Latvijas Jūras akadēmijā. Konkursa laikā jaunieši veic praktiskus atraktīvus uzdevumus, piedaloties improvizētās glābšanas operācijās, arī demonstrējot savas prasmes kuģu un laivu vadīšanā – gan izmantojot profesionāliem jūrniekiem domātos trenažierus, gan arī atklātās ūdenstilpnēs. Tāpat konkursa laikā skolēni sacenšas ugunsdzēšanas un pirmās palīdzības sniegšanas disciplīnās. Konkursa programmā ir arī teorētiskā daļa, kas ietver sevī jūrniecības nozares pamatzināšanas un prasmes.

Lai iegūtu priekšstatu par konkursa norisi un tajā veicamajiem uzdevumiem, iespējams izmantot portālu YouTube, atslēgas vārdi “konkurss Enkurs” (piemēram, Enkurs 2018).

Šajā mācību gadā mūsu skolā bija mēģinājums nokomplektēt 10 cilvēku komandu konkursam.  Lielu atbalstu sniedza kapteinis Normunds Vilkaušs , bet , diemžēl,  neizdevās nokomplektēt pilnu komandu.

Facebook lapā varam lasīt šādu N. Vilkauša viedokli:  ” Tā nu reiz ir sanācis vai, pareizāk sakot, nav sanācis, ka Salacgrīvas vidusskola šogad atkal nav starp konkursa “Enkurs” dalībniekiem. Neskatoties uz vairākiem mēģinājumiem septembrī atkal uzrunājām vidusskolēnus un vadību, ka Salacgrīvai tomēr tā būtu goda lieta ņemt dalību kā arī popularizēt jūras profesiju. Paldies skolotājai I. Ciršai, par sadarbību, burtiski, tvarstot skolēnus un arī vadībai par jau piešķirto autobusu. Sākām dažas sagatavošanas nodarbības, bija meitenes, tad zēni, taču pēdējā brīdī sapratām, ka pilnu komandu neizdosies nokomplektēt. Acīm redzot jāmēģina atkal nākamgad, ar citu pieeju, šeit vēršoties pie nozares cilvēkiem kā uzrunāt jauniešus – ēnu dienas, varbūt izbrauciens uz “Enkurs” finālu, lai paskatītos ko dara vienaudži… Biju jau uzrunājis draugus un kolēģus, lai nāktu talkā, taču nav paša galvenā – jauniešu (intereses)… Jāķeras pie mājasdarba, būšu gatavs uzklausīt idejas un ieteikumus!”

Nākamajā mācību gadā ir plāns konkursu organizēt jau 1.semestrī.

Ceru, ka kāds izlasīs šo aicinājumu un varbūt jaunajā mācību gadā mēs varētu tomēr startēt – tā ir īsta vīrišķības stunda zēniem, bet var piedalīties arī meitenes.

Attēlu rezultāti vaicājumam “konkurss Enkurs”Attēlu rezultāti vaicājumam “konkurss Enkurs”

Gaidīšu idejas vai nu skolas e-klasē vai e-pastā.

Inta Cirša

Atbildēt