Noslēdzies projekts KONTAKTS

Salacgrīvas vidusskolas pašpārvalde projektā KONTAKTS

Beidzies mācību gada 1.semestris un līdz ar to arī projekts KONTAKTS, kuram Limbažu novadā dots nosaukums “Es darbojos pašpārvaldē”, kurā piedalījās arī Salacgrīvas vidusskolas pašpārvalde saukta par Skolēnu ministriju (turpmāk tekstā SM)

Viss sākās jau pagājušā gada februārī, kad radās iespēja pieteikties finansiālam atbalstam JSPA izsludinātajā iniciatīvu projektā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai “, jo pavasarī veiktajā anketēšanā konstatējām, ka daudzi skolēni nemaz nezina, ko pašpārvalde dara, un kas būtu pašpārvaldes pienākumi, arī pandēmijas laiks bija nelabvēlīgi ietekmējis kopā darbošanos.  

Maijā SM konsultante un Rūta Lūse, Kendija Grāvīte un Grēta Salmane piedalījās sagatavošanas seminārā, kurā guva  praktiskas iemaņas, kā rakstīt šādu projektu. Seminārs kopā ar citu skolu pārstāvjiem bija patiesi iedvesmojošs. Paša projekta pieteikuma rakstīšana prasīja diezgan daudz pūļu, domāts, pārdomāts, papildināts un atkal labots.  Projekts tika iesniegts un arī apstiprināts, kas nozīmēja arī finansiālu atbalstu. Pavisam bija paredzētas 13 aktivitātes, kuras visas mēģinājām arī realizēt gan 5.-7.klašu grupā, gan 8. – 12. klašu grupā.

Izvērtējot projektā paveikto, SM dalībnieki aizpildīja aptaujas anketas. Visvairāk skolēniem bija patikušas nodarbības, gan nodarbība ar Reini Širokovu komandas saliedēšanai, gan tikšanās ar Martu Danci par identitātes veidošanu, gan novada jaunatnes lietu speciālistēm Madaru Skrastiņu un Agiju Gusakovu.

Lielākie ieguvumi jauniešuprāt – jaunas zināšanas, lielāka izpratne par pašpārvaldes darbu, jauni draugi un kontakti skolā – bet galvenais – visas aktivitātes saliedējušas SM kā komandu. Atbildot uz jautājumu, ko mainītu – ierosinājums bija nodarbības organizēt ne tikai skolas telpās, kā arī iekļaut vairāk aptauju, lai noskaidrotu viedokļus.

Pēc plāna tika mainīts SM reglaments, iegūta redzamāka vieta skolas mājas lapā, tika izstrādāts SM logo (paldies Nellijai Zvejniecei). Domājot, kā darīt atpazīstamākus SM aktīvistus, radās ideja par vienotiem T-krekliem ar jauno logo, kad tie būs gatavi, prezentēsim mūsu skolas SM logo.

Pavasarī, kad pie mums viesojās Mazsalacas vidusskolas jaunieši, bijām saņēmuši ielūgumu apciemot Mazsalacu, projekta finansējums deva iespēju to izdarīt, tikties ar vienaudžiem, redzēt viņus darbībā, dalīties pārdomās.  

Izdevās arī visi plānotie Ziemassvētku pasākumi, klases ļoti atbildīgi veica uzticētos pienākumus. Otru gadu veiksmīgi darbojās Ziemassvētku brīvā skatuve, bet lielākais gandarījums bija par Ziemassvētku pasākumiem – 8. – 12. klašu grupas balle “Apceļojam pasauli Ziemassvētkos”, bet 5. – 7. klašu skolēniem “Ziemassvētku filmu vakaru” – tie atkal notika pēc trīs gadu pārtraukuma. 5.-7.klašu grupai šīs bija pirmais kopīgais pasākums pēc sākumskolas! Visi ļoti radoši bija sagatavojuši savus priekšnesumus.

Secinājums ir viens – projekts KONTAKTS ir devis jaunus impulsus kopīgam darbam, saliedētību pusaudžu un jauniešu vidū, jo daudz tiek domāts,  darīts kopā, SM ir ieinteresēta sava plānotā realizēšanā.

Inta Cirša

Skolēnu ministrijas koordinatore

Atbildēt