Resursu taupīšana

Kā taupīt resursus?

20., 21., un 22. decembrī Ekopadomes pārstāvji iepazīstināja pašus mazākos (sākumskolēnus) ar pašlaik aktuālu tēmu – resursiem un to taupīšanu.

Pašā prezentācijas sākumā Ekopadome uzdeva jautājumu – Vai kāds zina, kas ir Ekopadome un ar ko tā nodarbojas? Atbildes bija daudz un dažādas. Tomēr visai radoša ekoskolas pārstāvjiem likās atbilde, kuru varēja sadzirdēt katrā klasē – Ekopadome taupa ne tikai elektrību, bet arī naudu.

Ekopadome sākumskolēnus iepazīstināja ar dažādiem resursiem, kurus mēs ikdienā izmantojam un kā tos taupīt var arī paši bērni. Kas ir elektrība un kur tā rodas? No kurienes nāk ūdens? Kā taupīt siltumu un kur tas visvairāk zūd mājā? Kā taupīt degvielu?

Ekopadomes pārstāvji uzdeva daudz jautājumu un liels prieks bija redzēt bērnus aktīvi iesaistāmies katrā klasē. Tik pat liels prieks bija dzirdēt arī jautājumus no viņu puses.

Ekopadome jūtas gandarīta klausoties, ko bērni ir iemācījušies nodarbības laikā.

Liels paldies klašu audzinātājām par atrasto laiku saspringtajā grafikā!

Tīna Keita Paegle

9. a  skolniece

Ekopadomes prezidenta vietniece

Atbildēt