Mācību gadu noslēdzot

30.maijs visās skolās bija pēdējā  šī mācību gada diena arī Salacgrīvas vidusskolā- silta, saulaina, uz atpūtu rosinoša.

Jau tradicionāli visi pulcējāmies Zvejnieku parka estrādē, kur svinīgo pasākumu ieskandināja orķestris “ Reids” sava diriģenta Vitālija Bogdanoviča vadībā.

Šī ir diena, kad tiek apbalvoti skolēni par labākajiem sasniegumiem gan mācībās, gan sportā, gan sabiedriskajā darbā, arī par piedalīšanos starptautiskajā matemātikas konkursā  “ “Ķengurs”, kurā atzinību saņēma 76 skolēni no 2.-8.klasei.  Uz estrādes tika saukti klašu audzinātāji kopā ar saviem audzēkņiem , kas saņēma diplomus. Klašu audzinātāju darbs tika novērtēts – skolotāji saņēma īpašās sudraba pildspalvas.

Par labām un teicamām sekmēm 1.-4.klašu grupā atzinības20160530_090601-1 saņēma  52  skolēni, visvairāk 13- 3.b klasē, par vienu mazāk  2.a un 10 skolēni 4.b klasē. 5.-8.klašu grupā šādu skolēnu ir 32, visvairāk -6 ir 6.b klasē. 10.-11 klases arī ir rekordisti- 10.klasē 6 skolēni, 11.klasē -10, kas mācījušie labi un teicami. Piebildīšu, ka 9. Un 12.klašu skolēni  savus apbalvojumus saņem izlaidumā, bet ar labām un teicamām sekmēm  9. A beidza 5 skolēni, 9.b – 7. Bet 12.a klasi 8 skolēni.

Liels bija apbalvojamo sportisku klāsts. – 23 skolēni sākumskolā, 5.-8.klasēs – 28,bet  9.-12.klasēs -13 skolēni.

Pateicības vārdu Mammadaba projekta dalībniekiem teica tā koordinatore Lolita Valaņina. Nākamgad būs jau 10 gadi kopš skola piedalās AS ” Latvijas valsts meži” starptautiskās  Vides izglītības programmā ” Learning about Forest”  sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru Mammadaba Meistarklase. Skolotāja Lolita teica paldies arī aktīvākajiem klašu audzinātājiem, kas palīdz veidot sākumskolas avīzi “ Gliemežvāks”.

Tika apbalvoti arī vidusskolas spartakiādes uzvarētāji. Spartakiāde šogad notika jau 10.gadu, bet trešo reizi kausu izcīnīja skolotāju komanda kā 13.klase(18 punkti). Otrie palika 11.klase(23 p.), bet 3.vietā 10.klase(27.p).  Vērtējumu sastādīja sporta viktorīna, dambrete, strītbols, volejbols, šautriņu mešana, novuss, spēka vingrinājumi un stafetes.20160530_101428

Jau sesto gadu vidusskolēnu devums tiek vērtēts “ Gada klases” kopvērtējumā. Vērā tiek ņemta gan klases vidējā atzīme, gan apbalvoto skaits, pozitīvie ieraksti e-klasē, piedalīšanās dažādos pasākumos, citas aktivitātes. Mīnus punktus dod neattaisnotie kavējumi, negatīvās piezīmes un paskaidrojumi par skolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem. Jau trešo gadu galveno balvu un atbalstu ceļojumam izcīnīja 12.a klase ar 3065 punktiem, 2.vietā 10.klase ar 2875 punktiem, bet 3.vietā 11.klase ar 2559 punktiem.20160530_101818