Mācību grāmatu izsniegšanas grafiks jaunajam 2016./2017. m.g.

Datums Laiks Klase Audzinātājs
22. augusts 9.00-10.00 2.a I.Kupča
  10.15-11.15 2.b I.Ceika
  11.30-12.30 2.c D.Kaša
23. augusts 9.00-10.00 3.a L.Valaņina
  10.15-11.15 3.b E.Kosīte-Viļķina
  11.45-12.45 4.a B.Runce
  13.00-14.00 4.b S. Zīle
24. augusts 9.00-10.00 5.a L.Ende 
  10.15-11.15 5.b  I.Noriņa
11.45-12.45 6.a I.Kupča
13.00-14.00 6.b Gromova- Kūrena
25. augusts 9.00-10.00 7.a I.Ādmīdiņa
  10.15-11.15 7.b Ē.Močāns
  11.45-12.45 8.a I.Antonova
  13.00-14.00 8.b I.Ādmīdiņa
26. augusts 9.00-10.00 9.a R.Kariņa
  10.15-11.15 9.b S.Bērziņa
29. augusts 9.00-10.00  10.kl.  R.Ziemele
  10.15-11.15 11.kl. Rozenberga
  11.45-12.45 12.kl. G.Ūdris

Grāmatas jaunajam mācību gadam saņems tikai tie skolas audzēkņi, kuriem ir nodotas visas mācību un daiļliteratūras grāmatas (izņemot vasarai paņemto daiļliteratūru).