Mācību evakuācija Salacgrīvas vidusskolā

7.maijā Salacgrīvas vidusskolā notika mācību evakuācija. Ugunsdrošības speciālista Sandra  Vēvera, VUGD inspektora Kārļa Broma un Tatjanas Kondratjukas vadībā skolā negaidīti atskanēja ugunsgrēka trauksmes signāls. Telpas tika piedūmotas (šie dūmi nav bīstami cilvēka veselībai) pie skolas parādes durvīm – nestandarta situācija tika veikta apzināti, lai pārliecinātos kā bērni un jaunieši reaģē situācijā, kad piedūmojums notiek pie centrālās izejas durvīm, kuras ierasti izmanto evakuācijas gadījumā. Liels prieks par skolēniem, kuri mierīgi, bez panikas devās laukā no skolas, dodot priekšroku mazākajiem bērniem. Evakuācija notika ļoti ātri – burtiski 2-3 minūšu laikā skola tika evakuēta (šis ir ļoti labs rezultāts, ņemot vērā lielo skolēnu un darbinieku skaitu izglītības iestādē). Pēc evakuācijas notika īsa situācijas analīze, atgādinot – evakuācija un apmācība ugunsdrošības jautājumos notiek tāpēc, lai šīs zināšanas glābtu cilvēku dzīvības! Cilvēku, it sevišķi – bērnu, drošībai jābūt pirmajā vietā!

Atceries:

  • dzirdot trauksmes signālu, nekavējoties jāuzsāk evakuācija;
  • mantas atstāj – tās nav Tavas dzīvības vērtas;
  • seko sava skolotāja norādēm;
  • dodoties pa kāpnēm, neskaries pie margām – tās var būt karstas, ej tuvāk sienai;
  • visi pulcējas norādītajā vietā;
  • virsdrēbes, ja tas ir iespējams attiecīgajā situācijā, pirmie saņem 1.-5.klašu skolēni;
  • atrodoties norādītajā pulcēšanās vietā, visu laiku paliec kopā ar savu klasi. Šis nav īstais brīdis jaukai sarunai ar draugu no paralēlās klases.

Rūpēsimies par savu un citu drošību kopā! 

Sanita Šlekone

 

Atbildēt