Velosipēdistu tiesības

Tie, kam ir vismaz 10 gadu, Salacgrīvas vidusskolā var nokārtot velosipēdistu  tiesības.  To vienmēr esam darījuši CSDD pārstāvja vadībā, bet šogad pirmo reizi  darījām to paši, jo esam noslēguši līgumu ar CSDD.  Aprīļa beigās izmēģinājām, kā tas notiek, un pirmie 11 jau saņēmuši apliecības.

Nākamā eksāmena kārtošanas reize ir 14.maijs pēc mācību stundām skolas datorklasē.

Lai kārtotu eksāmenu, jāatsūta Intai Ciršai  E-klases pastā nepieciešamā informācija: vārds, uzvārds, personas kods, foto ( izmantojot telefonu, jāfotografējas uz gaiša fona – kā dokumentiem.)

Mācīties varat CSDD mājas lapā, jo eksāmenu kārto elektroniski. Vislabāk, ja vecāki paskaidro, piemēram, labās rokas likumu, krustojumu izbraukšanu. Klase var iegūt īpašas CSDD grāmatas.

Eksāmenā var pieļaut  2 kļūdas. Ja kārto atkārtoti, jāmaksā.

Cieņā, Inta Cirša

P.S. Ja ir kādi jautājumi, tad rakstiet vai zvaniet.

Atbildēt