12.klases “Atvadas no skolas”

Ar moto “Spārni un vējš” norisinājās 12.klašu pasākums “Atvadas no skolas”, iespējams, skolas vēsturē vismazākajai klasei – šogad atestātus saņems vien 11 skolēni.

Skolas direktore Sanita Šlekone pieminēja visus skolēnu labos darbus – mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu un atzinību ieguvēji ir Kristiāns Kacars un Krista Muciņa, augstus sasniegumus dažādos sporta veidos guvuši – Kristiāns Kacars (airēšana), Kristiāns Vutkēvičs (futbols), Evelīna Jirgensone (jāšanas sports) un Kristers Briedis (basketbols) – paldies par talantīgo spēli “Absolventu mačos” pārstāvot skolas godu. Tautisko deju kolektīvos dejojusi – Krista Muciņa, kura ne tikai dejojusi pati, bet arī vadījusi Ainažu mazo dejotāju tautas deju kolektīvu. Korī “Pernigele” dzied skaistās balss īpašniece Elīna Ozola, orķestrī spēlē Kristers Briedis, fotokonkursos piedalījusies Annija Neretniece, skolēnu ministrijas un ekopadomes darbība nav iedomājama bez Kristas Muciņas, viņa un Kristers Briedis vadījuši skolas pasākumus. Spilgtas lomas klases priekšnesumos  – Klāvam Gorbuņam, Justīnei Līnai Jamontei, Kristai Muciņai, Katrīnai Savinai un Alisei Kuģei. Direktore   pasniedza Latvijas simtgades balvas sertifikātu Kristiānam Kacaram, kurš šogad saņēma arī novada domes  balvu. Nobeigumā direktore novēlēja visiem – “Neatkarīgi no tā, vai no Tevis gaida labu vai negaida – dari labu. Neatkarīgi no tā, vai kāds cits redz, ka Tu dari ko labu – dari labu, neatkarīgi no tā, vai Tev samaksās par Tavu labo – dari labu. Dari labu un nejautā vai kāds to novērtēs. Padari pasauli kaut mazliet labāku caur sevi – lūk, kas ir panākumi. Viena no skaistākajām lietām dzīvē ir iespēja redzēt kādu citu smaidām un zināt, ka Tu esi iemesls šim smaidam. Sapņojiet lielus sapņus un tie noteikti piepildīsies, novērtējiet tos, kuri ir blakus – visvairāk savus vecākus un tuviniekus. Uzrakstiet savu veiksmes stāstu – lai jums viss izdodas.”

Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs  pateicās skolai , bet absolventiem novēlējumam bija izvēlējies I. Ziedoņa citātu – “ Uzvelciet baltu kreklu, kamēr vēl esat jauni. Un rociet zemi, kā neviens pirms jums to nav racis.”

Direktores vietniece Iveta Kupča   savu uzruna iesāka pavisam jautri- “Tagad varat mest grāmatas pa gaisu un pierakstus krūmos?” Jā, pirmais lielais kalns ir pārvarēts, bet bet vēl citi- augstāki kalni priekšā.   Viņa pasniedza zelta apliecinājumu K.Kacaram un sudraba apliecinājumu A.Neretniecei un E.Ozolai par sekmēm 2.semestrī, kā arī pateicības rakstus par dalību olimpiādēs un konkursos. A. Neretniece saņēma arī īpašu apliecinājumu par 1. vietu 10.-12.kl. grupā, risinot uzdevumus portālā uzdevumi.lv.  I. Kupčas vēlējums – “Vislielākais risks ir neriskēt”, tādēļ skolas administrācijas vārdā vēlu Jums riskēt, kāpt pāri nākamajiem kalniem un sasniegt sev vēlamo.”

JIC “Bāka jaunatnes lietu speciāliste Marta Dance novēlēja, lai absolventu izdarītās izvēles radītu pievienoto vērtību. Īpašu apsveikumu saņēma Krista Muciņa, kura vairākus gadus aktīvi darbojusies centrā.

Pārsteigumu sagādāja Justīne un Krista , nodziedot jaunās dziedātājas  Patrishas dziesmu “Zvaigžņu smiekli” kuras simboliskie vārdi “satver savu vienu vienīgo zvaigzni” izskanēja kā vēlējums  klases biedriem.Priekšnesumu sniedza arī Krista ar meitenēm no Ainažu deju kolektīva, kuru viņa vada jau divus gadus.

Saņemot apliecinājumus absolventi noklausījās  klases audzinātājas Ritas Ziemeles piemeklētos vēlējumus, kas trāpīja desmitniekā. Izlaidumu kuplināja skolas s absolventa, Mūzikas akadēmijas studenta  Reiņa Maurīša dziedātās dziesmas.

Sirsnīgi savu audzinātāju, savu “Ziemiju” sveica skolēni, atzīstot, ka ar viņiem nav bijis viegli, bet, ka skolotāja to visu ir izturējusi.

Audzinātāja, savukārt novēlēja būt laimīgiem. “Laimīgu sagadīšanos neviens nevar ietekmēt, bet laimīgu attieksmi pret dzīvi gan”. Audzinātāja vēlēja:  – esiet laimīgi savā nākošajā mācību iestādē, esiet laimīgi darbā, ko darīsiet ,izkopiet sevī vērtības, kas rosina dzīvot skaisti”.

Pievienojoties vēlējumiem ar M.Freimaņa dziesmas rindām:

“Lido nu prom, neapstājies,

Neprasi, kāpēc mums katram sava pasaule.

Zvirbulēn, laiks ir aprast ar debesīm!

Tu esi brīvs kā ikviens – kā mēs.

 

Domā man līdz! Mums jānotic –

Spārni un vējš pasargāt spēs.

Skaties, cik daudz mākoņu sauc!

Sirds bailēs trīs… Lido tiem līdz!”

 

Inta Cirša

 

 

 

 

Atbildēt