Ieteikumi 12. klašu izglītojamo pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai

Pamatprincipi, kas jāievēro saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, ir:

  1. Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana;
  2. Distancēšanās;
  3. Higiēnas nodrošināšana;
  4. Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana.

 

Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana

1.   Klātienes konsultācijās (turpmāk – konsultācijas) un valsts pārbaudījumos (turpmāk – eksāmeni)  netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne (tas attiecas gan uz izglītojamiem, gan izglītības iestāžu darbiniekiem).

2.   Konsultācijās un eksāmenos netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne atbilstoši 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. apakšpunktam.

3.   Izglītojamiem, kuri nevar piedalīties eksāmenā tādēļ, ka ir Covid-19 pacienti vai Covid-19 pacienta kontaktpersonas, tiek nodrošināta iespēja kārtot eksāmenu papildtermiņā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegto izziņu.

Distancēšanās 

4.   Izvērtēt iespēju ar konsultāciju un eksāmenu norisi saistītos pasākumus vai  pasākumu posmus rīkot attālināti (piemēram, vērtēšana, eksāmenu rezultātu paziņošana u.tml.)

5.   Konsultāciju un eksāmenu norises laikā nav pieļaujama citu, ar eksāmenu norisi nesaistītu personu klātbūtne telpās, kurās notiek konsultācijas un/vai eksāmeni.

6.   Nodrošināt, ka ir pieejami kontakti un saraksti visām personām, kas piedalījušās konsultāciju un eksāmenu norisē.

7.   Atbildīgās personas konsultāciju un eksāmenu norisi plāno tā, lai pēc iespējas izslēgtu, ka darbinieki/personāls, kuri ir iesaistīti konsultāciju un eksāmenu norisē, strādā vairākās darba vietās/dažādās pašvaldībās.

8.   Atbildīgajām personām, kuras plāno konsultāciju un eksāmenu norisi, ir jāplāno arī izglītojamo un citu personu plūsmas kontrole gan izglītības iestādes ārtelpās, gan iekštelpās, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos un nodrošinātu 2m distances ievērošanu.

9.   Nodrošināt 2m distances ievērošanu starp konsultāciju un eksāmenu dalībniekiem visos pasākuma norises posmos, t. sk. nodrošināt 2m distanci starp darba galdiem konsultāciju un eksāmenu  telpās.

10. Vienā konsultāciju vai eksāmena telpā drīkst atrasties ne vairāk kā 25 izglītojamie, ja eksāmens tiek rīkots skolas zālē, tad atbilstoši iespējām nodrošināt 2m distancēšanos, ir pieļaujama līdz 40 izglītojamo klātbūtne zālē. Eksāmenu norises laiks ir līdz 3 stundām. Izņēmums ir gadījumi, kad eksāmenu kārtotāji saņem paredzētos atbalsta pasākumus (laika pagarinājums līdz 1 stundai).

11. Konsultāciju vai eksāmenu pauzes rīkot katrai izglītojamo grupai atsevišķi, nepieļaujot šo izglītojamo grupu tikšanos.

12. Nav pieļaujama koplietošanas dzēriena vai uzkodu vietu organizēšana eksāmenu un/vai konsultāciju laikā. Izglītojamie konsultāciju un/vai eksāmenu laikā izmanto individuālu fasētā ūdens iepakojumu.

13. Sastādot konsultāciju un eksāmenu grafiku, to saskaņot ar sabiedriskā transporta plūsmu, lai novērstu izglītojamo drūzmēšanos sabiedriskajā transportā vai pie izglītības iestādes. Iespēju robežās izmantot izglītības iestāžu autobusus izglītojamo nogādāšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā. Ja izglītojamie uz izglītības iestādi tiek nogādāti ar privāto transportu, novērst izglītojamo un vecāku drūzmēšanos izglītības iestādes apkārtnē.

Izglītojamo izmitināšana dienesta viesnīcās, ja tas ir nepieciešams 

14. Izmitināšanu dienesta viesnīcās izmantot tikai gadījumos, ja nav citu iespēju nodrošināt izglītojamo savlaicīgu nokļūšanu uz konsultācijām un/vai eksāmenu.

15. Izmitinot izglītojamos dienesta viesnīcā ievēro šādus principus:

·        vienā istabiņā izvieto ne vairāk kā 2 personas;

·        koplietošanas telpas izmantot tikai nepieciešamības gadījumos un netiek pieļauta izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās;

·        koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošana tiek plānota, lai nodrošinātu 2m distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos;

·        dienesta viesnīcas telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespējas ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi;

·        dienesta viesnīcas telpās, t.sk. tualetes telpās tiek izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma informāciju ar atgādinājumu par higiēnu;

·        rūpīgi tīrīt visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, virsmas tualetēs), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus (ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi ir 70 % etanola šķīdums vai 0,5 % nātrija hipohlorīta šķīdums). Detalizētāka informācija par telpu uzkopšanu pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/.

Higiēnas nodrošināšana
16. Nodrošināt visiem konsultāciju un eksāmenu dalībniekiem iespēju ievērot roku higiēnu (roku mazgāšana ar siltu tekošu ūdeni un ziepēm, higiēniski roku nosusināšanas līdzekļi), kā arī izglītības iestādē izvietot līdzekļus roku dezinfekcijai (70 % etanola šķīdums vai cits roku dezinfekcijas līdzeklis, kas ir iedarbīgs pret koronavīrusiem (apvalkotajiem vīrusiem)).

17. Izvietot izglītojamiem pieejamu, skaidri salasāmu sekojošu informāciju ar atgādinājumu par higiēnu, t.sk. tualetes telpās:

·          bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma;

·          ja nav iespējams nomazgāt rokas – dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;

·          atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri  tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus;

·          nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.

  1. Nodrošināt to, ka izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos vai vienreizlietojamos rakstāmpiederumus. Novērst iespēju, ka rakstāmpiederumi tiek nodoti no vienas personas citai.
  2. Samazināt kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t. sk. skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.).
  3. Telpu uzkopšanu veikt pēc katras konsultācijas un eksāmena. Rūpīgi tīrīt visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, virsmas tualetēs), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus (ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi ir 70 % etanola šķīdums vai 0,5 % nātrija hipohlorīta šķīdums). Detalizētāka informācija par telpu uzkopšanu pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/.
  4. Konsultācijas un eksāmenus organizē tādās izglītības iestādes telpās, kurās ir nodrošināta iespēja veikt regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus vai ir ierīkota efektīva mehāniskā ventilācija. Telpu vēdināšanu veic eksāmenu vai konsultāciju starplaikos (ja ļoti karsts, vēdina izmantojot caurvēja metodi).

 

Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana

22. Nodrošināt to, ka visi konsultāciju un eksāmenu dalībnieki lieto individuālos aizsardzības līdzekļus – nemedicīniskās sejas maskas. Vienu sejas masku drīkst lietot 2-3 stundas. Papildus eksaminatori izmanto vienreiz lietojamos cimdus darbam ar eksāmenu dokumentāciju.

23. Sejas masku var nelietot gadījumos, ja eksāmens vai konsultācija notiek vienam skolotājam kontaktējoties ar vienu izglītojamo un ievērojot 2m distanci. Sejas masku nomaiņu (ja nepieciešams) veic eksāmenu posmu starplaikā, savācot visas izlietotās maskas dubultā maisā un nodrošinot katram skolēnam roku dezinfekciju pēc maskas noņemšanas.

24. Nodrošināt visiem konsultāciju un eksāmena dalībniekiem pieejamu un skaidri salasāmu sekojošu informāciju par pareizu sejas masku lietošanu atbilstoši šādam saturam:

· Sejas maskas lietošanas mērķis ir nevis pasargāt sevi no inficēšanās, bet pasargāt no inficēšanās apkārtējos. Tā ir solidaritātes izpausme.

· Sejas maskai pilnībā ir jānosedz seja no deguna līdz zodam.

· Pirms sejas maskas uzvilkšanas un noņemšanas ir jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai jāizmanto spirtu saturošs roku dezinfekcijas līdzeklis, kura sastāvā ir 70 % etanola šķīdums.

· Sejas masku noņem no aizmugures, izmantojot maskas fiksējošas saites. Nedrīkst pieskarties maskas vidusdaļai un priekšpusei.

·  Sejas masku maina pēc 2-3 stundām vai tiklīdz maska kļūst mitra.

·  Vienreiz lietojamās maskas nedrīkst lietot atkārtoti un pēc lietošanas tās ir jāizmet norādītajā vietā.

  1. Nodrošināt drošu visu izlietoto individuālo aizsardzības līdzekļu savākšanu, šim mērķim izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, kurus ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Tos nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.

 

Atbildēt