Aktuālā informācija par valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu norisi!

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra sniegto informāciju, 9. klases vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmeni ir ATCELTI.

 

12. klases skolēniem paredzētie centralizētie eksāmeni NOTIKS.

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

angļu valodā – rakstu daļa – 2020. gada 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā;

vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 3. jūnijā;

krievu valodā – rakstu daļa – 2020. gada 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā;

2. latviešu valodā (rakstiski) – 2020. gada 9. jūnijā;

3. matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 12. jūnijā.

 

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētais eksāmens notiek:

1. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 2020. gada 15. jūnijā;

2. ķīmijā (rakstiski) – 2020. gada 17. jūnijā;

3. bioloģijā (rakstiski) – 2020. gada 19. jūnijā;

4. fizikā (rakstiski) – 2020. gada 26. jūnijā;

 

Necentralizētais eksāmens notiek:

1. ģeogrāfijā (rakstiski) – 2020. gada 29. jūnijā;

2. ekonomikā (rakstiski) – 2020. gada 1. jūlijā;

3. informātikā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā.

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2020/05/Eksāmenu-grafiks-2020.pdf

 

 

 

Atbildēt