Atkārtots uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā

Salacgrīvas vidusskolai nepieciešams veikt pakāpienu remontu pie izglītības iestādes centrālās ieejas durvīm Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Plānotā līguma summa nesasniedz Publiskā iepirkumu likumā noteikto būvdarbu līguma iepirkuma slieksni EUR 20 000 (bez PVN).

Darbu izpildes termiņš ir 1 (viens) mēnesis, saskaņā ar izglītības iestādes darba specifiku.

Uzaicinām līdz 2020.gada 18.maija plkst.12.00 iesniegt cenu piedāvājumu. Piedāvājumus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: skola@salacgrivasvsk.lv.

Kontaktpersona: Tatjana Kondratjuka, tālr. + 371 20140125,

e-pasts: tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv.

 

Tehniskā specifikācija

 

Pasūtītājs: Salacgrīvas vidusskola

Objekta adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Būvdarbu veids: pakāpienu remonts

 

Nr.p.k. Darba nosaukums

 

Mērvienība Daudzums
1. Esošo skolas kāpņu elementu  un betona “cepures” demontēšana un utilizācija. kompl. 1
2. Jaunu rindas pakāpienu posmu montāža uz javas/līmes kārtas. Vienas plāksnes garums ir 1 m, platums 40 cm. gb 56
3. Jaunu rindas-stūra pakāpienu montāža uz javas/līmes kārtas. gb 9
4. Betona “cepures” montāža atbalsta sienai. “Cepures” izmērs:  garums ir 1 m, platums 40 cm. gb 7
5. Atbalsta sienas remonts (nepieciešams dekoratīvais apmetums). m2 12

Foto:

 

 

Atbildēt