Gada salacgrīvietis 2021

“Gada salacgrīvietis” – apbalvojums, kas Tev uzliek lielu pienākumu – nest godam šo nosaukumu tālāk!

Skolas dzīvē ik pa laikam varam nosaukt kādu gada cilvēku, kas no sevis ir ieguldījis sabiedrības labā vairāk, nekā to prasa amata apraksts.

Pārdomājot par šo pasākumu šajā gadā, secinājām, ka ikviens skolotājs, mediķis un vecāki ir pelnījuši šo nosaukumu!

“Gada salacgrīvietis 2021” – LAURA ENDE, angļu valodas skolotāja no MŪSU skolas!

“Kas ir Laura? Kāda ir Laura? Ko viņa dara?” – varbūt kādam rodas šādi jautājumi (maz ticams, bet …).

LAURA ENDE – māca dažāda vecuma skolēnus – no sākumskolas klasēm līdz 12.klasei. Skolotāja iegulda pamatīgu darbu, gatavojoties mācību stundām, ir precīza, radoša, atbalstoša, prasīga, konsekventa, izmanto dažādas tehnoloģijas un jaunākās pedagoģiskās atziņas, nemitīgi mācās, lai apgūtu ko jaunu. Visi dokumenti tiek aizpildīti pārdomāti un korekti, vienmēr ir pamatoti priekšlikumi skolas darba uzlabošanai. Mājīgi iekārtotais kabinets rosina uz mācīšanos.

Atbalsta dažādus projektus. 2020./2021. m.g. kopā ar 7.klasi piedalījās izdevniecības LONGMAN projektā par grāmatu lasīšanu angļu valodā. Jau otro gadu L. Ende kopā ar skolēniem ir iesaistījusies starptautiskā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projektā “Change makers” kopā ar četrām skandināvu universitātēm un RTU, kura mērķis ir radīt ilgtspējīgus, videi draudzīgus produktus vai pakalpojumus.

RADOŠA KLASES AUDZINĀTĀJA – Laurai šogad bija pirmais izlaidums savai audzināmajai 9. a klasei, šobrīd skolotāja turpina audzināt 10.klases skolēnus. Darbs ar klasi pārdomāts, plānots, jēgpilns, radošs. Prot aizraut skolēnus ar savām idejām un atbalsta skolēnu idejas. Veiksmīga sadarbība ar skolēnu vecākiem. Vecāki tiek iesaistīti klases konkursos un pasākumos. Skolēnu vecāki vienmēr ir informēti par notiekošo skolā, par skolēnu izaugsmi un izaicinājumiem.

LABA KOLĒĢE – sirsnīga, izpalīdzīga, labprāt dalās savā pieredzē, prot pateikt labo un uzmundrināt.

VESELĪGA DZĪVESVEIDA ATBALSTĪTĀJA –  Laura regulāri nodarbojas ar skriešanu, ir labs paraugs citiem kolēģiem un skolēniem, šogad “Trīs tiltu” skrējienā Laura skrēja kopā ar savas audzināmās klases sešiem skolēniem. Popularizē skrējienu “Noskrien ziemu”, kurā piedalās arī audzināmās klases skolēniem.

LIELISKA MAMMA – mamma trim skolēniem – 2., 4. un 7.klasē, atbalsta savu bērnu izglītošanos un pilnvērtīgu laika pavadīšanu, mācot uzņemties atbildību.

AKTĪVA SALACGRĪVIETE  – īsta pilsētas patriote, ilgus gadus dejo VPDK “Tingeltangels”, iepriecinot skatītājus ar savu aizrautīgo priekšnesumu un smaidu. Atbalsta pasākumus un notikumus Salacgrīvā, iesaistot tajos savu ģimeni. Piemēram, uzņemot kolēģus no sadraudzības skolas Vācijā, Lauras vīrs Māris gatavoja vakariņas, tā Laura varēja veltīt laiku kolēģiem no Handevitas.

Tāda ir Laura Ende!

Salacgrīvas vidusskolas administrācija

Atbildēt