Informācija par paštestu veikšanu izglītības iestādē

1.- 3.klašu skolēni paštestus veiks mājās vecāku uzraudzībā katru svētdienu (par testa rezultātu ziņot klases audzinātājai).

Savukārt 4. – 12. klašu skolēni paštestu veiks izglītības iestādē katru pirmdienu pirms 1. mācību stundas vai 1. mācību stundas sākumā.

Trešdienās kā parasti – “pūļa” tests (kociņtests) nevakcinētiem skolēniem.

No 22. novembra paštestus 2 reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās veiks arī vakcinētie/pārslimojušie skolēni (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām).

TĀTAD – vakcinētiem/pārslimojušiem skolēniem – 2 paštesti (pirmdien, ceturtdien), nevakcinētiem skolēniem – 1 paštests pirmdien un “pūļa” tests trešdien!

Ja atklāj pozitīvu testa rezultātu, tad skolēniem jānodod individuāls tests (rutīnas skrīnings) izglītības iestādē.

Informācija no preses konferences:

https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/informes-par-turpmako-skrininga-testu-organizesanu-izglitibas-iestades

Pedagogi un darbinieki, kuri nav atzīti par kontaktpersonām, novembrī paštestu neveic!

Atbildēt