Ekoskolu Rīcības dienas 2021

Šajā gadā Ekoskolas Rīcības dienas aktivitāte ieņem nozīmīgu vietu skolas dzīvē, ne tāpēc, ka tā saistīta ar globālām lietām, bet tāpēc, ka skolēnu un pedagogu kopīgās aktivitātes tika ierobežotas veselu mācību gadu!

Šī ir lieliska uzskate starppriekšmetu saiknē veidotām mācību stundām. Paldies pedagogiem par plānošanu, paldies skolēniem par jaunā ieviešanu!

Video: Līga Tauriņa, Ekoskolas koordinatore

Balss: Līva Tauriņa

Atbildēt