ZAAO pateicība par dalību projektā “Cilvēks vidē”

Paldies Salacgrīvas vidusskolas skolēniem un viņu vecākiem, kuri aktīvi iesaistījās ZAAO organizētajā vides izglītības projektā “Cilvēks vidē” un otrreizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”.

Atbildēt