9.klašu izlaidums

15.jūnija pēcpusdiena aicināja lielus un mazus viesus uz Salacgrīvas novada Kultūras centru, kur 37 devīto klašu absolventi, kurus skolas direktore Sanita Šlekone raksturoja kā  aktīvus, radošus, sirsnīgus, atsaucīgus, izpalīdzīgus, zinošus ekoloģijas un vides saudzēšanas jautājumos, saņēma savu pirmo izglītības dokumentu. Izlaiduma vadītāja I.Cirša kā moto izlaidumam bija izvēlējusies tēmu “Laime”, iedvesmojoties no  eksāmena pārsprieduma tēmas .

Direktore savā uzrunā bija iekļāvusi skolēnus sasniegumus :

Absolvējot 9. klasi, augsti vērtējumi mācību darbā ir: Elizabetei Bērziņai, Egīlam Kļusam, Martai Upītei, Rolandam Zēģelim, Diānai Zmičerevskai, Ancei Andersonei, Keitai Irmejai, Aināram Fogelim, Saulei Ķūrenai un Rihardam Lūsim.

Mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies: Keita Irmeja, Diāna Zmičerevska, Saule Ķūrena, Rihards Lūsis, Egīls Kļuss, Ralfs Kariņš un Ainārs Fogelis.

Konkursā “Pazīsti savu organismu” – 1.vietu ieguva Diāna Zmičerevska.

Salacgrīvas vidusskolas Skolēnu ministrijā aktīvu darbu ar lielu atbildību veica: Diāna Zmičerevska, Betija Neretniece, Egīls Kļuss, Digne Lemberta un Sendija Ivanova.

Paldies par nozīmīgo darbu skolas Ekopadomē: Diānai Zmičerevskai, Elizabetei Bērziņai, Līvai Grētai Sīlītei, Elfai Kivliņai, Samantai Leldei Ciganskai, Līgai Mališevai, Egīlam Kļusam un Artūram Emīlam Valjusam.

Skolas pasākumi nebūtu iedomājami bez vienmēr precīzā un atbildīgā dīdžeja – Nika Jakovicka.

SNJIC “Bāka” aktīvi darbojās: Sendija Ivanova, Ance Andersone, Jana Kozlovska, Saule Ķūrena, Līga Mališeva, Niks Jakovickis.

Orķestrī spēlē Elizabete Bērziņa un Edvards Vilde.

Augsti sasniegumi basketbolā ir Rinaldam Miksonam, bet vieglatlētikā – Rolandam Zēģelim.

Saimniecības darbos atsaucīgi bijuši – Aivis Klaucāns, Ernests Rozenbergs, Jēkabs Rozenbergs un Miks Līsmanis.

Paldies par ieguldījumu klases pasākumos – Ancei Andersonei, Danielai Ringai, Lizetei Ieviņai, Sendijai Ivanovai, Matīsam Segliņam, Martai Upītei, Diānai Zmičerevskai, Elizabetei Bērziņai, Līvai Grētai Sīlītei un Egīlam Kļusam.

Skolas vidi uzlabojuši, veidojot sienas gleznojumu – Keita Irmeja, Saule Ķūrena un Rihards Lūsis.

Keitas Irmejas literārie darbi bagātinājuši Latvijas simtgades svētku koncerta repertuāru.

Direktores novēlējums izskanēja šāds- “Tādi jūs esat, devītie! Spilgti, pamanāmi un radoši. Lai tikpat krāsains un veiksmīgs Jūsu turpmākais ceļš. Salacgrīvas vidusskola lepojas ar Jums!”

Direktores vietniece Santa Ciževska novēlēja turēt acis un sirdis vaļā.  Un citēja B.L. Veisu: “Kad beigsi apcerēt to, kas jau ir noticis, un uztraukties par to, kas varbūt nekad nenotiks, tikai tad pa īstam vari piedzīvot  pašreizējo brīdi. Un sajutīsi dzīvē ienākam prieku”.

Skolēni saņēma arī zelta un sudraba apliecinājumus un pateicības par mācību darbu 2.semestrī.

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pasniedza domes balvas – Elizabetei Bērziņai, Diānai Zmičerevskai, Saulei Ķūrenai, un novēlēja būt laimīgiem, nekautrēties lūgt dzīves gudru padomu, jo apkārt ir tik daudz atbalstošu cilvēku – vecāku, tuvinieku un pedagogu, kā arī dzīvot saskaņā ar sevi.

Diāna Zmičerevska un Saule Ķūrena pateicās vecākiem un skolotājiem ar dzejas rindām, bet svinīgus pateicības vārdus teica Egīls Kļuss.

Gunas Grotes Majores emocionālās dziesmas rosināja ieklausīties tekstos un raisīja pārdomas. Paldies viņai!

Zāli skaisti sakārtoja 8.klašu skolēni, pirmo reizi izlaidumā rotājās rudzupuķes. Paldies vārdus skolai teica 9.klašu vecāki, dāvinot 255 EUR apliecinājumu. Paldies absolventiem un viņu vecākiem!

Protams, ka bija daudz vēlējumu un ziedu. Nobeigumā 9. a klases audzinātāja D. Aldersone atsauca atmiņā Ā. Elksnes dzejoli, kur burve jautā meitenei, vai viņa gribētu būt gudra vai skaista, bet viņas izvēle ir ” laimīgai būt”. To viņa arī novēlēja absolventiem.

Audzinātāja Līga Tauriņa atsauca atmiņā kopīgos jaukos brīžus un dāvināja katram pašas gatavotu sapņu ķērāju.  Bija atbraukusi arī Sabīne Putāne, kura audzināja “bēčus”  5. un 6.klasē, viņai skolēni pateicās par radošuma ieaudzināšanu. 9.b klasei vēlējumus bija atsūtījusi skolotāja Rita Rasmusena. Savukārt skolotāja Ināra Biseniece apsveica savu kādreizējo   “English Drama Club” komandu. Bet īsti dzīvesgudrus padomus devītajiem dāvāja 12.klases absolvente Krista Muciņa, īpaši uzsverot, ka vidusskolas gadi jāizmanto par visiem 100 procentiem.

Laimdota Pelše savos novēlējumos apspēlēja eksāmena visas trīs tēmas-

1)  “Neskati vīru no cepures” – “lai jums izdodas saskatīt īstos cilvēkus, jo ir jau mums visiem tās cepures- lielas, mazas, greznas un vienkāršas, savas un aizlienētas”.

2) “Ja es būtu…” : Lai jums izdodas būt īstiem cilvēkiem, labiem sava aroda meistariem- profesionāļiem,. Lai jums izdodas darīt pasaulē labo un lai jūs uzdrīkstaties nedarīt ļauno pat tad, ja citi piespiež, ja pašiem būtu izdevīgāk, ja gribas kādam atriebties. Nedariet slikto nevis tāpēc, ka var būt bumeranga efekts, bet tāpēc, ka to neļauj jūsu sirdsapziņa.”

3) “Trīs nosacījumu laimei”- “Lai katrā dzīves posmā jums izdodas atrast tās trīs lietas līdz laimei, tās trīs ugunsputna spalvas, kas piedod mirdzumu acīm un prieku sirdij. Lai jums vienmēr ir mērķis, ko sasniegt, jo ceļš uz to ir garš un pārdzīvojumiem bagāts, bet triumfa mirklis ir īss, tāpēc jau vajag atkal ko jaunu”.

Nobeigumā skolotāja salīdzināja absolventu ar bezdelīgu bērniem, kas sēž uz ligzdas malas – pa labi, pa kreisi savējie, lejā zeme, kas var būt briesmu pilna, bet augšā – zilā vilinošā debess. “Lai jums izdodas lidojums pretī pašam skaistākajam laikam – jaunībai!”

 

Un šim vēlējumam pievienojos arī es , Inta Cirša

 

Atbildēt