Viktorīnas “Meklējiet “Jūras ābeci” bibliotēkās!” noslēguma pasākums

Salacgrīviešu “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” 4. janvārī piestāja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), lai no “Gaismas pils” spices augstumiem Vidzemes skolēniem, kuri uzrādīja vislabākās zināšanas viktorīnā “Meklējiet “Jūras ābeci” bibliotēkās!” rādītu sniegputenī ietīto Vecrīgu, Likteņupi Daugavu un topošo Latvijas Universitātes zinātnes pilsētu. Šī vējputeņu starpstacija bija kā noslēgums 2018. gada projektiem un iezīmēja aizgājušā gada bibliokuģa gaitas. No 28 Vidzemes novadu skolām dalību tika pieteikuši 2800 skolēni. Pasākumā piedalījās arī viktorīnas uzvarētāji no Salacgrīvas vidusskolas – Heinrihs Ende un Tomass Tomsons, kurus pavadīja Valentīna Kalniņa. Paldies abiem zēniem, viņu vecākiem un V.Kalniņai par ieguldīto darbu.

Ar mums “Gaismas pilī” kopā bija bibliokuģa patrons kinorežisors Jānis Streičs un mūsu lieldraugs viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots. J.Streičs mudināja nezaudēt interesi par jūru, jo tikai tā valsts, kuru apskalo jūra, var pasaulē gūt slavu un tās ļaudis – turību. G.A.Zeibots atgādināja Krišjāņa Valdemāra savulaik pausto domu, ka visi, kuri dzimuši 200 verstis no jūras, ir jūrnieki. Šādā pozitīvā gaisotnē tika baudīts LNB sarūpētais cienasts – kliņģeris un karsta augļu tēja, lai tālu ceļu mērojušie skolēni, skolotāji un bibliotekāri nesteidzoties varētu atcerēties tos izziņas mirkļus, ko viņiem aizvadītajā rudenī devusi “Jūras ābece”.

Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa – šī projekta autore – akcentēja grāmatas lomu ceļā uz jūru. Salacgrīvas vidusskolā, kur glabājas pietiekams skaits “Jūras ābeču” (citviet tās jau kļuvušas par bibliogrāfisku retumu!) bibliotēkas vadītāja Valentīna Kalniņa secinājusi, ka ar jūrlietu apgūšanu ir tāpat kā ar sarežģītu dejas rakstu – iesākumā grūti, bet, kad atrasta veiksmes atslēga, azarts ņem virsroku, un pat augstākā matemātika jūrlietu apguvē nedrīkst kļūt par nopietnu šķērsli.

“Jūras ābeces” izzināšanu veicināja Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vidzemes Plānošanas reģions, A/S “Latvijas Valsts meži” un Salacgrīvas novada dome, kas rosinājusi bibliokuģa radošo komandu griezties pie izdevējiem atkārtotai “Jūras ābeces” izdošanai. LNB kolektīva sarūpētais projekta noslēgums “Gaismas pilī” vēlreiz apliecināja, ka grāmatas ir tie visīstākie draugi ceļā uz jūru.

Gints Šīmanis

Foto – R.Struncens / EUCOW FONDS

Atbildēt