Gada nogales konference skolā

Pašā gada nogalē, 28.decembrī, Salacgrīvas vidusskolā notika novada pedagoģisko darbinieku Ziemassvētku konference.

Pašvaldības pedagoģisko iestāžu darbiniekus uzrunāja novada izglītības speciāliste Antra Paegle. Viņa sveica klātesošos pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības un profesionālās ievirzes pedagogus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā un pateicās par ikdienā ieguldīto lielu darbu audzēkņos gan sagatavojot viņus olimpiādēm, gan sporta sacensībām, konkursiem un ikdienas mācību darbā. “Jaunā gadā vēlu neizsīkstošu darba prieku, spēku, izturību un labu veselību. Starp lielajiem darbiem atrodiet laiku sev, lai atjaunotos, gūtu enerģiju un motivāciju! Vēlu dvēselē mieru un sirsniņā prieku!” sacīja Antra Paegle.

2018.gadā padarīts un sasniegts daudz. Kā lielākos sasniegumus var minēt:  Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai piešķirtais Eiropas  eTwining skolas statuss, paldies skolotājai Inetai Lielkalnei, savukārt Salacgrīvas vidusskola un Liepupes pamatskola  saņēmušas Ekoskolas zaļo karogu, projekta īstenotājas Liepupē skolotāja Ira Janiša, Salacgrīvā Līga Tauriņa un Lolita Valaņina.  Paldies pedagogiem un skolēniem par ieguldīto darbu. Pats jaunākais notikums ir pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” iegūtais biedrības Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas un nodibinājuma centra Dardedze sertifikāts programmā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”. Sertifikātu PII “Vilnītis” vadītājai Dacei Vilemsonei pasniedza Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

Salacgrīvas novada pedagoģiskos darbiniekus uzrunāja un svētkos sveica arī pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs. “ Patiess prieks sveikt visus novada izglītības iestāžu darbiniekus un pedagogus Jaunajā gadā. Novadā ir brīnišķīgas lietas, ko varam dot saviem bērniem. Mums ir pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, mākslas, mūzikas, sporta un interešu izglītība, kas gan var būt vēl vērtīgāks?… Pateicoties jūsu darbam, bērni un skolēni var iegūt tik daudz zināšanu un apgūt tik dažādas jomas. Tas dara viņus bagātākus, izglītotākus, varošākus un stiprākus. Jūs darāt brīnišķīgu un nopietnu darbu. Paldies par jūsu zināšanām un talantu skolēnu audzināšanā,” teica D.Straubergs.

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un sporta jomā Evija Keiseles sveicienu konferences dalībniekiem nolasīja Antra Paegle.

Ziemassvētku konferences laikā novada pedagoģiskie darbinieki klausījās praktizējošās psiholoģes Ivetas Aunītes lekciju “Profesionālās un personības izdegšanas profilakse”. Lektore aicināja ikvienu padomāt par saviem mērķiem un vēlmēm, kā galveno uzsverot mīlestību pret sevi. Viņa aicināja vienmēr atcerēties, ka “mērķiem jābūt augstiem, vēlmēm lielām. Mērķu sasniegšanas psiholoģijā ir tāds teiciens ja gribi trāpīt ērglim, mērķē uz zvaigznēm. Nebaidieties daudz gribēt! Tu drīksti gribēt vēl…. Mūsu enerģijas resursi ir labas grāmatas, koncerti, ceļojumi, sarunas, tikšanās. Ir vērts ieguldīt tajos līdzekļus. Dzīve ir kustība, un jēgpilni nodzīvot, tas ir katra cilvēka mērķis.”

Ilga Tiesnese

Foto – Ilga Tiesnese

Atbildēt