Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss

14.martā Cēsīs notika Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss, kurā piedalījās 69 dalībnieki no 16 novadiem. Visi dalībnieki  tika sadalīti 3 grupās, mūsu novada runātāji bija pēdējā grupā, kurā bija 19 dalībnieki, no kuriem tikai divi saņēma augstāko vērtējumu.

Žūrija: Anna Jansone – režisore un pedagoģe, Dace Liepniece – režisore un pedagoģe, Dace Jurka – VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente.

Salacgrīvas vidusskolu konkursā teicami pārstāvēja 3.b klases skolniece  Estere Romanovska, kura runāja Imanta Lasmaņa dzejoli “Kā Didzis zeķi lāpīja” un fragmentu no 2018.gada vecāku žūrijas grāmatas  “Mans vectēvs bija ķiršu koks”, ko sarakstījusi itāļu rakstniece Andžela  Naneti. Estere ieguva 2.pakāpes diplomu. Paldies skolotājai Vinetai Dancei. Savukārt devītklasniece Saule Ķūrena bija vēl pārliecinošāka nekā novada konkursā – viņa saņēma 1.pakāpes diplomu. Saule runāja Imanta Ziedoņa epifāniju un Ojāra Vācieša dzejoli “Atmiņa”. Saule pati bija izvēlējusies tekstus un gatavojusies. Visi dalībnieki saņēma VISC pateicības rakstus  no VISC neformālās izglītības departamenta  direktores  Agras Bērziņas rokām, piezīmju grāmatiņu un pildspalvu, skolotājiem tika pavasara ziedi. Paldies meitenēm un vecākiem par ieguldīto darbu!

Salacgrīvas vidusskolas direktores vietniece

Inta Cirša

 

Atbildēt