Projektu nedēļa Ekoskolas noskaņās

No 2019.gada 11. līdz 15. februārim Salacgrīvas vidusskolā norisinājās projektu nedēļa, un šogad 5.-12. klašu skolēniem tika dota lieliska iespēja pašiem izvēlēties veicamā darba tēmu. Tika sastādīts garš saraksts ar tēmām, kuras varēja izvēlēties, tai skaitā tēmas, kas saistītas ar vidi un patērētajiem resursiem. Ekopadome saka PALDIES skolēniem, kuri veidoja praktiskus darbiņus vai izstrādāja darbus, kas saistīti ar ekoloģijas tēmām. Projektu nedēļas ietvaros, sadarbojoties ar mājturības un tehnoloģiju skolotāju Guntaru Ūdri,  kā arī darbojoties patstāvīgi, skolēni no 6.b, 7.a, 7.b, 8.b un 9.b klases kopā uztaisīja vairāk nekā desmit putnu būrīšus un četras putnu barotavas. Lai gan visi būrīši netiks izlikti skolas apkārtnē, tie tomēr kalpos savam mērķim kādā citā vietā.

Bez putnu būrīšiem un barotavām no koka atgriezumiem 5.a klase izveidoja arī skaistas šaha un dambretes figūriņas, kā arī divus lielus metamos kauliņus.

Cītīgi visu nedēļu par papīra otrreizēju izmantošanu domāja 5.b klases skolēni. No tualetes papīra ruļļu serdēm un veciem žurnāliem skolēni izgatavoja noderīgus zīmuļus turamos trauciņus, apsveikumu kartītes un izglītojošus plakātus Starptautiskajai dzimtās valodas dienai. Plakātus varēja apskatīt ceturtā stāva gaitenī.

Par papīru domāja arī 9.b un 7.b klases skolēni, izveidojot “zaļās klases” maketus. Zaļā klase ir domāta kā vieta, kur pavasara beigās un rudens sākumā skolēni varēs mācīties svaigā gaisā. Izveidotie maketi palīdz saprast skolēnu vēlmes zaļās klases dizainam un veidot tālāku celtniecības plānu. Ja viss noritēs, kā plānots, tad lielajā talkā ar vecāku, skolēnu un skolotāju palīdzību šie maketi tiks realizēti dzīvē. Laiks rādīs, kā viss notiks.

Mūsu skolēniem patīk ne tikai izglītoties pašiem, bet arī pārbaudīt, cik daudz zina citi, un papildināt viņu zināšanas. Tāpēc 6.b, 7.b, 8.b un 9.b klases skolēni ir izveidojuši vairākas erudīcijas spēles. 9.b klase ir sagatavojusi viktorīnu un nodarbību ceturto un sesto klašu skolēniem, bet 7.a klase ir izveidojusi spēli par klimata pārmaiņām.  Ir labi, ja laikapstākļus, klimata pārmaiņas un dabā notiekošo, sāk apzināties jau jaunībā, tādējādi radot cerību uz izaugsmi. Ūdens ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, tāpēc 7.a, 7.b un 10. klase izvēlējās papētīt šo tēmu nedaudz vairāk. Viņi atrada gan interesantus faktus par to, cik patiesībā daudz ūdens patērē viena auga izaudzēšanai, gan  patērēto ūdens daudzumu rūpniecībā. Ļoti aktīvi dažādus pētījumus veica 10. klase. Nedēļas laikā viņi izstrādāja projektus par siltumu, makulatūru, pārtiku, veselīgu dzīvesveidu, ūdeni, elektrību un transportu. Šie darbi satur gan nopietnu pētniecisko daļu, gan teorētisko daļu, kas ir vairāk aktuāla Salacgrīvas vidusskolā un arī pilsētā. Darbi tiks praktiski izmantoti resursu patēriņa samazināšanā un vides uzlabošanā.

Vēl tika izveidota prezentācija par vegānismu, pētījums par plastmasas kaitīgo ietekmi, sagatavoti materiāli par kurināmo un siltumu, izveidota izglītojoša plastmasas instalācija sabiedrības informēšanai.

Skolēni ir daudz paveikuši vienas nedēļas laikā. Paldies par skolēnu ieguldīto laiku, darbu un pūlēm! Cerams, ka tikpat aktīvi varēsim darboties arī visu atlikušo gadu, nezaudējot ne kripatiņas enerģijas un entuziasma.

 

Salacgrīvas vidusskolas 11.klases skolniece

Marta Antonova

Visits: 2

Atbildēt