Vecāku vakari

Jau gadu dzīvojam neparastos apstākļos. Ja šis laiks būtu kā ierasts, tad šobrīd Salacgrīvas vidusskolas kolektīvs Jūs aicinātu uz Vecāku vakaru, kuru iepriekš pārstājām organizēt vājās apmeklētības dēļ.

 Pēc Jūsu sniegtajām atbildēm Edurio aptaujā iestādes akreditācijas laikā, sadzirdējām, ka Jums šis tikšanās vakars pietrūkst.

Tātad – no 29.marta līdz 1. aprīlim Jums ir iespēja pieteikties uz tiešsaistes sarunu ar jebkuru mūsu skolas pedagogu, kopā ar savu skolēnu varēsiet pārrunāt Jums interesējošus jautājumus vai aprunāties ar pedagogiem bez skolēnu klātbūtnes.

Saruna tiks organizēta digitālajā platformā “Zoom”

Pieslēgšanās saiti pirms sarunas Jums nosūtīs direktores vietniece izglītības jomā Santa Čiževska skolvadības sistēmas “E-klase” e- pastā.

Pieteikšanās – santa.cizevska@salacgrivasvsk.lv

Piesakoties, norādiet vēlamo datumu un laiku, iespēju robežās centīsimies to nodrošināt. Ja laiks būs jau aizņemts – piedāvāsim Jums citu pieejamo laiku.

Tikšanās laiks – no plkst.15.30 – 18.00

Skolas administrācijas vārdā

Iveta Kupča

direktores p.i.

Atbildēt