Mācību gada noslēgums

2020./2021. mācību gads 1. –11. klases skolēniem noslēgsies 31. maijā.

Apliecību par pamatizglītības iegūšanu Valsts izglītības satura centrs izsniegs 11. jūnijā.

12. klases skolēniem mācības beigsies 14. maijā, bet mācību gads noslēgsies 18. jūnijā.

Sertifikātus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi VISC izsniegs 30. jūnijā.

Vasaras brīvlaiks 1.–8. un 10.–11. klases skolēniem sāksies 1. jūnijā un noslēgsies 31. augustā.

9. un 12. klases skolēni vasaras brīvlaikā dosies pēc apliecību un sertifikātu saņemšanas par pamata un vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

Vairāk info: www.visc.gov.lv

Atbildēt