Vakardienas absolventes iespaidi studējot

4.aprīlī 10. un 11.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar absolventi Elīnu Runci, RSU 1.kursa studenti, savas augstskolas vēstnesi.

Sākotnēji Elīna gribējusi pēc vidusskolas beigšanas paņemt brīvu gadu, bet tad ieklausījās kādu jaunu cilvēku pieredzē, ka varbūt tik ļoti iepatīkas ceļot un darīt kaut ko citu, ka pēc tam negribēs atgriezties skolas solā. Un ko tu darīsi bez izglītības?

Viņa dalījās iespaidos, kā tas ir studēt augstskolā, salīdzinājumā ar vidusskolu. Elīna , iegūstot 76 % bioloģijas eksāmenā un uzrādot labus rezultātus latviešu valodā, svešvalodā un specializētajā piemērotības testā,  mācās par budžeta līdzekļiem.  Elīna gan atzinās, ka augstskolā pirmais, ko darījusi , meklējusi vidusskolas grāmatas, jo tomēr pietrūcis regulārs darbs vidusskolā.

Augstskolā nepavisam neauklējas ar tiem, kas nav iemācījušies uz konkrēto pārbaudes darbu- otru reizi, vari pārrakstīt, un arī tikai, ja atzīme zemāka par 4, trešo reizi jāatbild mutiski. Ļoti precīzi tiek uzskaitīti kavējumi. Nokavētas nodarbības ir jāatstrādā. Rīgas Stradiņa universitāte apmāca dažādu profesiju mediķus, arī juristus un speciālistus Eiropas studijās, te studē daudz ārzemnieku, dažkārt var dzirdēt pat 40 valodas, studentiem ir daudz dažādu iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Sarunas nobeigumā Elīna ieteica vidusskolēniem meklēt to, kas patīk, apmeklēt atvērto durvju dienas un nodarbības konkrētā augstskolā, un nekautrēties uzdot jautājumus.

Atbildēt