VAKANCE

Limbažu novada pašvaldības SALACGRĪVAS VIDUSSKOLA, Reģ.Nr. 90009114631, aicina pieteikties kandidātus vispārējās vidējās izglītības KRIEVU VALODAS skolotāja vakancei 4. – 11.klasē un vispārējās vidējās izglītības ĶĪMIJAS skolotāja vakancei 8. – 9. klasē.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; (var būt arī studējošs students);
 • labas komunikāciju prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;
 • augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē.

Galvenie darba pienākumi: 

 • veikt pedagoga pienākumus, vadot mācību priekšmeta stundas;
 • veikt individuālo darbu ar skolēniem, radīt viņos motivāciju mācīties un attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu pedagogiem.

Piedāvājam:

Vienu darba slodzi (prof. kods 2330 01)

 • krievu valodas pedagogam 26 kontaktstundas nedēļā, darba līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku,
 • amatam noteikto bruto mēnešalgu par pilnu slodzi no EUR 900.00 (Bruto);

Nepilnu darba slodzi (prof. kods 2330 01, 2341 01)

 • ķīmijas pedagogam 10 kontaktstundas nedēļā, darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku, ir iespēja strādāt arī 10. un 11. klasē – 6 kontaktstundas,
 • amatam noteikto bruto mēnešalgu par pilnu slodzi no EUR 900.00 (Bruto);
 • strādāt Limbažu novada pašvaldības iestādē;
 • izcilu darba vietu Salacgrīvas vidusskolā, Salacgrīvā;
 • sociālās garantijas,
 • dienesta dzīvokli.

Amata pretendentiem pieteikums ar norādi “Skolotāja vakance” jāiesniedz personīgi lietvedei vai jānosūta pa pastu Salacgrīvas vidusskolai, Pērnavas 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV – 4033, vai pa e-pastu: Limbažu novada salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv , šādi dokumenti:

 • CV (europass formātā);
 • izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Plašāku informāciju par mācību slodzi, darba samaksu un atbildes uz citiem jautājumiem var saņemt, sazinoties ar skolas administrāciju:

– direktores p.i. Iveta Kupča – iveta.kupca@limbazunovads.lv; mob.t. 29400938;

– direktores vietniece izglītības jomā Santa Čiževska – santa.cizevska@limbazunovads.lv; mob.t. 26471784

Pretendentiem pieteikties līdz 30.jūlijam.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi.

Atbildēt