Dalība starptautiskajā izglītības pētījumā

No marta līdz aprīlim IEA TIMSS 2023 piedalījās arī mūsu skolas 4. klašu skolēni, vecāki, pedagogi un skolas direktores p.i.

Pētījumā vērtējamās jomas iekļāva matemātiku un dabaszinības.

IEA TIMSS 2023 mērķis ir salīdzināt un interpretēt atšķirības skolēnu rezultātos, kā arī palīdzēt uzlabot matemātikas un dabaszinātņu mācīšanu un apguvi visā pasaulē.

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/pavasari-latvijas-skolas-uzsaks-dalibu-starptautiskos-izglitibas-petijumos

IEA-TIMS-2023

Atbildēt